Vállalati oktatási modul

Tisztelt Hallgatók!

A vállalatok elvárják a náluk dolgozó mérnököktől, hogy - a szakmai tudás mellett- jó kommunikációs készséggel rendelkezzenek, irányítani tudják beosztott munkatársaik tevékenységét, képesek legyenek kezelni a mindennapi munka során fellépő konfliktusokat.

Egy cég életében gyakran előfordul, hogy az újonnan felvett munkatársakat kell betanítani leendő feladataik elvégzésre, vagy a már meglevő munkatársakat kell az új technológiák használatára felkészíteni. A duális szakképzés és duális mérnökképzés elterjedése magával hozza az olyan szakemberek iránti igényt, akik a mérnöki tevékenység mellett alkalmasak oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátására is.

A Széchenyi István Egyetem Tanárképző Központja a 2015/2016-os tanév tavaszi félévétől olyan tantárgyakat hirdet meg a mérnök szakos hallgatóknak, amelyek teljesítésével ezeknek az elvárásoknak és feladatoknak meg tudnak felelni.

Az érintett szakok: gépészmérnök, villamosmérnök, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és mechatronikai mérnök.

A tárgyak javasolt felvételi rendje:

A tárgy neve:

Heti óraszám

Kreditérték

A felvétel

javasolt féléve:

Tanári kommunikáció (NGB_MT005_1)

2

2

2.

Neveléstörténet és neveléstan (NGB_MT001_2)

2

2

3.

Mérnöki képességfejlesztés* NGB_SE015_1

3

3*

4.

Pszichológia* (NGB_MT002_1)

3

4*

5.

Didaktika és oktatásszervezés (NGB_MT003_1)

2

2

5.

A szakmai gyakorlat oktatásának módszertana (NGB_MT006_1)

3

4

6.

Konfliktuskezelés alapjai NGB_MT026_1

2

2

6.

Összesen

 

16

 

* A mérnöki képességfejlesztés és a pszichológia tárgyak közül legalább az egyiket fel kell venni.

A tantárgyak többsége gyakorlati jellegű, ahol a minimálisan szükséges elmélet tárgyalása mellett konkrét feladatok megoldására és megbeszélésére helyezzük a hangsúlyt.

A tárgyak a választható gazdasági és humán ismeretek tárgycsoportban szerepelnek. Az ebbe a tárgycsoportba tartozó tárgyak közül a különböző szakokon különböző kreditértékben (4-10 kredit) kell tárgyat felvenni. Ebbe a 4-10 kreditbe nem fér bele a vállalati oktatáshoz kapcsolódó tárgyak 16 kreditje, tehát aki ezeket a tárgyakat felveszi, az túl fogja lépni a 210 kreditet. A plusz kreditekért azonban nem kell külön díjat fizetni, mivel a kötelező tárgyak 210 kreditjén túl 21 kreditnyi tárgyat térítés nélkül fel lehet venni.

Ha a gépész, vagy a mérnök-informatikus szakos hallgatók közül valaki úgy dönt, hogy a mérnöki alapképzés után mérnöktanári diplomát szeretne szerezni, akkor a táblázatban szereplő tárgyakat nem kell újra felvennie, mivel azokat kreditátviteli kérelemmel elfogadjuk a tanár szakon.

Nem kötelező mindegyik tárgyat felvenni. Azokat is szívesen látjuk a kurzusokon, akiket csak egy-két tárgy érdekel. Aki viszont minden meghirdetett tárgyat teljesít, annak erről a Tanárképző Központ hivatalos igazolást állít ki. Az igazolást a későbbi munkahely-keresés során az önéletrajzhoz lehet csatolni, bizonyítva ezzel a megszerzett tudást.

További információ kérhető Dr. Kovács Miklóstól a kovacsm@sze.hu címen, vagy – e-mailben egyeztetett időpontban - személyesen a  D609-es szobában.

2016. január 20.

Tanárképző Központ

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!