Publikációk

A Műszaki Tanárképző Tanszék oktatóinak publikációi 1994-től

Könyv, jegyzet

Nagy Tamás - Dr. Vajthó Erik: Feladatbank I-II.
OKSZI, Bp. 1995.

Dr. Földes Zoltán: Az oktatáselmélet gyakorlati kérdései
KHVM, Bp., Jegyzet, (Útfenntartó szakmunkásképzés) 1995.

Dr. Földes Zoltán - Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Oktatástechnológia
SZIF, Jegyzet, 1997.

Dr. Nagy Tamás: Elméleti tantárgyak oktatásának módszertana I.
SZIF, Jegyzet, 1997.

Dr. Nyéki Lajos: Neveléselmélet
SZIF, Jegyzet, 1997.

Dr. Nyéki Lajos: Iskolarendszerű oktatás a közlekedésbiztonság fejlesztése céljából
Könyvrészlet In.: Közúti közlekedésbiztonság (Egyetemi tankönyv)
Novadat, 1997.

Dr. Mészáros Attila: Informatika 1
Jegyzet, 1997.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: A pszichológia válogatott fejezetei
SZIF, Jegyzet, 1998.

Dr. Földes Zoltán: Az oktatás elméletének alapjai
SZIF, Jegyzet, 1998.

Puskás László: A járművezetés gyakorlati oktatása
SZIF, Jegyzet, 1998.

Dr. Mészáros Attila: Windows 95
Elektronikus számítástechnika tankönyv, 1998.

Puskás László: Logika
SZIF, Jegyzet, 1999.

Dr. Földes Zoltán: Iskolai menedzsment
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

Dr. Nyéki Lajos: Az informatika oktatásának módszertana
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

Puskás László: Az informatikai technológia oktatásának módszertana
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

Dr. Földes Zoltán - Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Oktatástechnológia
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2001.

Dr. Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2001.

Dr. Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok
SZIF- Universitas Kft. Győr, 2002.

Dr. Nagy Tamás: Gépész szakmai alaptantárgyak oktatásának módszertana
SZIF- Universitas Kft. Győr, 2002.

Dr. Mészáros Attila: Vállalati oktatásszervezés
Jegyzet /TA-048/, Dunaújváros, 2002.

Dr. Földes Z.- Dr. Nagy T.- Dr. Nyéki L.: Pedagógiai alapismeretek 2003
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, 2003.

Dr. Szekeres Tamás: Der Zusammenhang zwischen Facharbeiterausbildung und
Wirtschaft in den 90-er Jahren in Ungarn
In: Technik-Bildung-Innovation im Spannungsfeld
Beckmann, Ehnert, Trowe (Hrsg) Magdeburg, 2003. 126-131. o.

Dr. Nyéki Lajos: Minőségirányítás az oktatásban
Oktatási segédanyag
OM Budapest, 2003.

Dr. Nyéki Lajos: Szakképzés-pedagógiai kutatásmódszertan
Jegyzet

UNIVERSITAS-Győr Kht., 2007.
Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Ember, egészség, környezet
Elektronikus jegyzet
Győr. 2008.

Dr. Földes Z.- Kovács M.- Dr. Nagy T.- Dr. Nyéki L.: Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére
Jegyzet
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2007.

Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana
Elektronikus jegyzet
Győr, 2008.

Puskás László: Az informatikai technológia oktatásának módszertana
UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft., 2008.

Dr. Nyéki Lajos: A Coedu távoktatási keretrendszer használatának elemzése
In: Balogh Imre - Horváth Ádám (szerk.): Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetben
DSGi, Budapest, 2010., 73-102. o.

Cikk

Dr. Nyéki Lajos: Tantervkészítés a gyakorlatban
Szakoktatás, 1994/4.sz. 19-24. o.

Dr. Szekeres Tamás: Some features of vocational training and retraining of adults
In:"Technical and Vocational Teacher Education" Seminar , SZIF, Győr, 1995. 52-55. o.

Dr. Szekeres Tamás - Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna.: Some features of the vocational training
and retraining of adults
In: Some apects of vocational and technical teacher training
ATEE CAHIERS No 9., 1995. 13-20. o.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Psychological and methodological principles of the Education
of adults
In:"Technical and Vocational Teacher Education" Seminar SZIF,Győr, 1995. 56-60. o.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: A mérnöktanár-képzés sajátosságai és fejlesztésének irányai a győri Széchenyi István Főiskolán
In.: Emberi erőforrások fejlesztése - Szakmai tanárképzés
Pollack M. Műszaki Főiskola, Pécs, 1995. 85-98. o.

Földes Zoltán: A nevelői személyiség és a tanulói kudarc összefüggései
Hogyan tovább? 1995/4.sz., Győr, 14-15. o.

Földes Zoltán: Egy kudarckerülő oktatási stratégia rendszerdiagnosztikája
In.: Emberi erőforrások fejlesztése - Szakmai tanárképzés
Pollack M.Műszaki Főiskola, Pécs, 1995. 297-308. o.

Nagy Tamás: Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése
Magyar Pedagógia, 1995/3-4.sz. 251-278. o.

Nagy Tamás: Számítógépes algebrai rendszerek (CAS) az oktatásban
Iskolakultúra, 1995/18-19.sz. 2-13. o.

Dr.Nyéki Lajos: Feladatlapok és feladatok elemzése
Szakoktatás, 1995/3.sz. 13-16. o.

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: Az oktatási folyamat korszerűsítésének néhány tantervelméleti és pszichológiai vonatkozása
SZIF, Tudományos Közlemények, Győr, 1996. 1-24. o.

Dr. Nagy Tamás: Számítógépes grafikai rendszerek az oktatásban
Iskolakultúra, 1996/6-7.sz. 141-156. o.

Dr. Szekeres Tamás - Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: The development of staff participation
in teacher-engineer training
In: Staff development in technical teacher training
ATEE, Ligatura Kiadó, 1997. 62-75. o.

Dr. Szekeres Tamás - Wengemut,Frank: A kooperatív tanulás és a pedagógusképzés
Szakképzési Szemle, 1997/4.sz. 24-32. o.

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés tervezése
Szakoktatás, 1998. 9.sz. 9-12. o.

Dr. Földes Zoltán: Egy kudarchárító oktatási stratégia
Pedagógiai Szemle, 1998/3.sz. 100-113. o.

Dr. Szekeres Tamás: Pályaorientáció és munkaerő-szükséglet
Szakképzési Szemle, 1999/3.sz. 330-340. o.

Dr. Szekeres Tamás: Egy átfogó módszertani kutatás kezdetére
Szakképzési Szemle, 2001/2. sz. 162-169. o.
Társszerzők: .Dr. Nagy Tamás-Tóth Béláné dr.

Dr. Szekeres Tamás: Die Entwicklung der Methodik und das „lifelong learning"in Ungarn
In: Fachdidaktik Metalltechnik, 336-342. o.
Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler, 2001. április

Dr. Nyéki Lajos: Kredit rendszerű tantervek készítésének számítógépes támogatása I.
Magyar Felsőoktatás, 2002./9. 47-48. o.

Dr. Nyéki Lajos: Kredit rendszerű tantervek készítésének számítógépes támogatása II.
Magyar Felsőoktatás, 2002./10. 43. o.

Dr. Létray Zoltán: Multidiszciplináris modellek a vállalati humánerőforrás-fejlesztésben
Szakképzési Szemle, 2003./1.sz. 34-43. o.

Bán Anetta- Dr. Mészáros Attila: A mérnöktanári diploma munkaerő-piaci értéke
Szakképzési Szemle, 2003/1.sz. 47-55. o.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdasági igények - szakképzési válaszok
(A pályakezdő szakmunkások beilleszkedése)
Szakképzési Szemle, 2003/4. sz. 411-416. o.
Társszerzők: Kadocsa László - Nagy Tamás

Bán Anetta - Dr. Mészáros Attila: Konvergens és divergens tendenciák a magyarországi mérnöktanár-képzésben
Szakképzési Szemle, 2003/4.sz. 430-440. o.

Dr. Mészáros Attila: Beweggründe und Motivation der Teilnehmer in der Ausbildung ausserhalb des Schulsystem in Ungarn

Dr. Mészáros Attila: Nem iskolarendszerű képzés a nagyvállalatoknál
Felnőttképzés, 2006/2-3.sz.

Dr. Mészáros Attila: Iskolán kívül
HumánSaldó, 2006/6.sz.
Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: EFQM-önértékelés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen
Magyar Minőség, 2006/7. sz. 32-36. o.

Dr. Nagy Tamás: Pedagógusok által alkalmazott módszerek
Szakoktatás 2006/7. sz. 18-25. o.

Dr. Mészáros Attila: Recenzió Dr. Lükő István: Szakképzés-Pedagógia című könyvéhez
Felnőttképzés, 2007. szeptember 34. oldal

Dr. Mészáros Attila: „Mert kell egy csapat...", avagy fiatal oktatók képzése a Faipari Karon
Vivat Academia, 2007. 09

Dr. Mészáros Attila: Könyvajánló „A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdságtani dimenziói" című könyvhöz
Vivat Academia, 2007. 10.

Dr. Mészáros Attila: Könyvajánló „A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdságtani dimenziói" című könyvhöz
HÁLÓ, 2007.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna - Dr. Tóth Béláné: A mesterszintű mérnöktanárképzés tapasztalatai
Szakoktatás, 2007/10. sz. 28-31. o.

Dr. Szekeres Tamás: Korszerű pedagógiai módszertan a felsőoktatásban
Tudásmenedzsment, 2008/1. szám, 7-11. o.

Dr. Mészáros Attila: Összefoglaló a Faipari Szaktanárok I. Országos Konferenciájáról
Faipar, 2008. 08., 6. o.

Dr. Nyéki Lajos - Erdős Ferenc: Az informatika tantárgy idegen nyelvű oktatása a középfokú oktatási intézményekben
Új Pedagógiai Szemle, 2009/1. sz., 41-49. o.

Konferencia kiadvány

Dr.Nyéki Lajos: A számítógépek pedagógiai alkalmazása című tárgy oktatása a Széchenyi István Főiskolán
IV.Tudományos Ülésszak, KKMF, Budapest, 1994.június 06.
KKMF Tudományos Közlemények, Bp., 1994. 46-51. o.

Dr.Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatása a műszaki pedagógusképzésben
HungaroLogo Konferencia I., Budapest, 1994. október 27. Első Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp., 1994. 39-43. o.

Dr.Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatásának néhány módszertani problémája
HungaroLogo Konferencia II., Budapest, 1995. október 27.
Második Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp., 1995. 33-37. o.

Dr.Szekeres Tamás: Stellung der Verkehrsehziehung in der Hochschulausbildung
Ingenieurpädagogik Symposion, Wien-Bp. 1996. július 3. "Ingenieurpädagogik ,96 Konferencia Kiadványa, 266-270. o.

Dr.Nyéki Lajos: Kármán Mór és a pedagógusképzés
Nemzetközi Művelődés- és Neveléstörténeti Szimpózium,Győr,1996. április 02.
ACSJF, Győri Iskolatörténeti Millenium ,96 tanulmányk.Győr, 1996. 77-87. o.

Dr.Nyéki Lajos: Az informatikus mérnöktanár-képzés néhány módszertani problémája
Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója, Budapest, 1996. augusztus 18.
GDMIF Kiadványkötete, Bp., 1996. 143-152. o.

Dr.Nyéki Lajos: Informatikus mérnöktanár-képzés a Széchenyi István Főiskolán
NJSZT, "Informatika a felsőoktatásban 96" Konferencia,
Debrecen, 1996. augusztus 29.
Debreceni Universitas Kiadványkötete, 1996. 192-200. o.

Dr.Szekeres Tamás: Az oktatás és a gazdaság kapcsolata
XV. Tudományos Ülésszak, KKMF, Bp. 1998. május 7.
KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 2-6. o.

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: A mérnöktanár-képzés minőségbiztosítása
XV. Tudományos Ülésszak, KKMF, Bp.1998. május 7.
KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 161-165. o
.
Dr.Földes Zoltán: A kooperatív tanulás és a mérnöktanár-képzés
XV. Tudományos ülésszak, KKMF, Bp., 1998. május 7.
KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 166-170. o.

Dr.Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatásának módszertani kérdései
HungaroLogo Konferencia V. Bp. 1998. november 27.
Ötödik Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp. 1998. 30-35. o.

Dr.Nyéki Lajos: Az informatikus mérnöktanár-képzés módszertani kérdései
"Informatika a felsőoktatásban 99" Konferencia,
Debrecen, 1999. augusztus 27-28.
Debreceni Universitas Kiadványkötete I., 1999. 304-309. o.


Dr.Nyéki Lajos: A pedagógiai gyakorlat aktuális problémái az önálló tanulást segítő
CD-ROM kifejlesztése a Széchenyi István Főiskolán
"Informatika a felsőoktatásban 99" Konferencia,
Debrecen, 1999. augusztus 27-28.
Debreceni Universitas Kiadványkötete II., 1999. 784-787.o.
Társszerzők: Dr.Földes Z.-Dr.Nagy T.-Kamocsai G.

Dr. Szekeres Tamás: Kutatásmetodikai problémák a szakképzés módszertani vizsgálata során
Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.
BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 193-195.o.

Dr. Földes Zoltán: A hatékony oktatási stratégia rendszerdiagnosztikja
Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.
BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 299-251. o.

Dr.Nagy Tamás: Pedagógiai értékelés a műszaki szakképzésben
Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.
BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 217-219. o.

Dr. Földes Zoltán: Hatékonyság és minőség a módszerek szemszögéből
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar,1999. okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 46-51. o.

Dr. Nagy Tamás: Számítógépes algebrai és grafikai rendszerek alkalmazási lehetőségei
a műszaki szakképzésben
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999. okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 67-71. o.

Dr. Nagy Tamás: A képzési módszerek helye a minőségbiztosítás rendszerében
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999. okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 79-82. o.

Dr. Nyéki Lajos: Curriculum Analysis
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999.okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 87-92. o.

Dr.Szekeres Tamás: Orientációs irányváltás a felsőoktatásban
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999.okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 106-110. o.

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: A felsőoktatás korszerűsítésének pszichológiai problémái
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar,1999. okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 128-133. o.

Dr.Nyéki Lajos: MicroWorlds 2.0 mikrovilágok
HungaroLogo Konferencia VI., Szolnok, 1999. november 26.-27.
Hatodik Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Szolnok, 1999. 39-43. o.

Dr.Nyéki Lajos: Exact Methods in Curriculum Development
Ingenieurpädagogik Symposium 2000.március 27-29. Biel (Svájc)
Ingenieurpädagogik Kiadványkötet 2000. 168-171. o.

Dr.Nyéki Lajos: A tantervkészítés számítógépes támogatása a felsőoktatásban
Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója, Bp. 2000. június 7.
GDMIF Kiadványkötete, Bp., 2000. szeptember 741-748. o.

Dr. Nagy Tamás: Módszertani vizsgálatok - Internet - kutatásszervezés
Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója, Budapest, 2000. június 07.
GDMIF Kiadványkötete, Bp., 2000.szeptember 713-720. o.

Dr. Nyéki Lajos: Computer Based Curriculum Design in Higher Education
„IGIP Engineering Education 2001" Klagenfurt 2001. szept. 17-20.
Ingenieurpädagogik 2001. Konferencia Kiadványa 149-152. o.

Dr. Szekeres Tamás: Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése
In:"Oktatás mint befektetés" Jubileumi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, PMFFK 2002. május 31- június 01.
Jubileumi Konferencia kiadványa 191-200. o.

Dr. Létray Zoltán: Humánerőforrás - fejlesztés tervezésének pedagógiai összefüggései
In:"Oktatás mint befektetés" Jubileumi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, PMFFK 2002. május 31- június 01.
Jubileumi Konferencia kiadványa 123-140. o.

Dr. Mészáros Attila: Gazdaság igényei a szakképzéssel szemben
Gyakorlati oktatás az Audi Hungaria Motor Kft-nél,
Harkány, 2002. 05. 30-31.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Gyakorlati képzés a multinacionális vállalatoknál
VII. PhD Hallgatói Konferencia, Budapest, 2002. 07. 04.
Konferencia kiadványa, 22-23. o.

Dr. Nyéki Lajos: A tantervkészítés számítógépes támogatása a kredit rendszerű felsőoktatásban
In:"Informatika a felsőoktatásban 2002" Konferencia
Debreceni Agrártudományi Egyetem 2002. augusztus 27-29.
Konferencia CD kiadványa

Dr. Nyéki Lajos: Mikrovilágok konverziója
HungaroLogo 2002 Konferencia, BMF, Budapest, 2002. szeptember 20.
VII. Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Budapest, 2002. CD-ROM

Dr. Létray Zoltán: A funkcionális tervezési módszertan alkalmazásainak lehetőségei a vállalati oktatástervezés folyamatában
"Multimédia az oktatásban" Konferencia
Dunaújváros, 2002. október 21.
Konferencia kiadványa 143-156. o.

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alkalmazása a nagyvállalati gyakorlati oktatásban
Multimédia az oktatásban Konferencia,
Dunaújváros, 2002. 10. 21-22.
Konferencia kiadványa 181-190. o.

Bán Anetta - Dr. Mészáros Attila: A magyarországi mérnök-tanárképzés változása a technikai fejlődés hatására
II. Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. 10. 24-25.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Mérnök-tanárképzés változása a Széchenyi István Főiskolán (1990-2001. között)
Tudomány Napja Konferencia, Dunaújváros, 2002. 11. 07.
Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXIV.

Dr. Mészáros Attila: The demands of economy towards vocational training (professional training at AHM Ltd.)
MicroCAD Nemzetközi Konferencia előadás, Miskolc, 2003. 03. 06-07.

Dr. Mészáros Attila: A mérnök-tanárok problémái az iskolarendszeren kívüli oktatásban
Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája (Tavaszi Szél 2003),
Sopron, 2003. 05. 19.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: A XXI. századi mérnök-tanárképzés Magyarországon
4th International Conference of PhD Students, Miskolc, 2003. 08. 11-17.
Konferencia kiadványa

Dr. Nyéki Lajos: ELICA mikrovilágok
HungaroLogo 2003 Konferencia, BMF, Budapest, 2003. szeptember 20.
VIII. Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Budapest, 2003. 14.-16. o.

Bán Anetta - Dr. Mészáros Attila: Situation report on the engineering-teacher training in Hungary
III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. 10. 09-11.
Konferencia kiadványa, 411. o.

Dr. Mészáros Attila: A német moduláris felsőoktatási reform tanulságai a magyar felsőoktatás számára
III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. 10. 09-11.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alapú oktatás előnyei és hátrányai az iskolarendszeren kívüli képzésben
Multimédia az oktatásban 2003 Konferencia, PTE, 2003. 10. 09-11.

Dr. Mészáros Attila: A német moduláris felsőoktatási reform hatása a magyar felsőoktatásra
Az Európai Felsőoktatási Térség és Magyarország Konferencia, Harkány, 2003. 10. 24-26.
PTE-PMMFK Pedagógiai Tanszék, Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok kompetenciái az iskolarendszeren kívüli oktatásban
A Magyar Tudomány Napja 2003., Dunaújváros, 2003. 11. 05.
Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXV. 349-356. o.

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok iskolarendszeren kívüli kommunikációs kompetenciáinak a vizsgálata
Kommunikációkutatás 2003 Konferencia, Szeged, 2003. 11. 28-29.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: The differences in Teaching Competences of Engineer-Teachers Teaching in and outside of Educational Systems
MicroCAD Nemzetközi Konferencia, Miskolc; 2004. 03. 06-07.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok iskolarendszeren kívüli kommunikációs kompetenciáinak a vizsgálata
Multimédia az oktatásban, Szeged, 2004. 05 27-29.
Konferencia kiadványa

Dr. Létray Zoltán: E-learning Pilot Project in Transportation Engineering Studies
In: „Science in Engineering, Economics and Education"
Budapest Tech International Jubilee Conference 2004. szeptember 4.
Konferencia kiadvány, Budapest, 2004. 47-56. o.

Dr. Mészáros Attila: Az iskolarendszeren kívüli tanulók indítékai és motivációi
Konferencia Dunaújváros 2004. 10. 18.
Konferencia kiadványa

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés-pedagógiai kutatások időszerű kérdései
Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.
Szakképzés-pedagógiai Szekció
Universitas-Győr Kht., 2004. 332. o.

Dr. Nagy Tamás: Módszertani kultúra vizsgálata a szakképzésben
Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.
Szakképzés-pedagógiai Szekció
Universitas-Győr Kht., 2004. 365. o.

Dr. Létray Zoltán: E-learning projekt a Széchenyi István Egyetemen
Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.
Szakképzés-pedagógiai Szekció
Universitas-Győr Kht., 2004. 396. o.

Dr. Létray Zoltán - Dr. Nyéki Lajos:
E-learning rendszer kialakítása a Széchenyi István Egyetemen
"A tudomány és az európai felsőoktatási térség" Konferencia,
Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, 2004. XXV. 309-312. o.

Dr. Mészáros Attila: Fsz-től a PhD-ig - Új műszaki pedagógus képzési rendszer kidolgozása a Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanárképző Intézetében
Alkalmazott neveléstudományok és társadalomtudományok a 21. sz. műszaki értelmiség képzésében Konferencia, Sopron 2005.11.11.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Szekeres Tamás: A Szakképzés-pedagógiai kutatások időszerű kérdései -
A módszertani fejlesztés perspektívái a szakképzésben
in:"Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért"
Nemzetközi Kutatás Konferencia, Budapest, 2005. november 18-19.
NSZI és NFI Tanulmánykötete, Budapest, 76-80. o.

Kovács Miklós - Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla:
E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen.
in: „Network Shop 2005." Konferencia
Szegedi Tudományegyetem, 2005. március 31.
Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás tutori tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.
in:"Multimédia az oktatásban 2005." Konferencia
Budapesti Gazdasági Főiskola, 2005. május 6.
Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István egyetemen a hallgatók szemszögéből
in: „Informatika a felsőoktatásban 2005" Konferencia,
Debreceni Egyetem, 2005 augusztus 24-26.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla: On-line vizsgáztatás tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen
in: „Informatika a felsőoktatásban 2005" Konferencia,
Debreceni Egyetem, 2005 augusztus 24-26.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: E-learning tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetemen
in: „Informatika a felsőoktatásban 2005" Konferencia,
Debreceni Egyetem, 2005. augusztus 24-26.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: Számítógéppel segített értékelés a felsőoktatásban
in: „Informatika a felsőoktatásban 2005" Konferencia,
Debreceni Egyetem, 2005. augusztus 24-26.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Földes Zoltán: Oktatási folyamat a felsőoktatásban
HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Létray Zoltán: E-learning, távoktatás, virtuális környezet
HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nagy Tamás: Pedagógiai értékelés
HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nyéki Lajos: Az élethosszig tartó tanulás a felsőoktatásban
HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nyéki Lajos: Számítógéppel segített értékelés HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n


Dr. Nyéki Lajos: Mikrovilágok konverziója
In: HungaroLogo Tíz, Válogatás a hazai HungaroLogo konferenciák előadásaiból, BMF, Budapest, 2005, 140.-144. old.

Dr. Nyéki Lajos: Elica mikrovilágok
In: HungaroLogo Tíz, Válogatás a hazai HungaroLogo konferenciák előadásaiból, BMF, Budapest, 2005, 145.-147. old.

Dr. Mészáros Attila: FSZ képzés
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Napok, 2005. szeptember
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Mészáros Attila: Ifjúság és a felnőttképzés kapcsolatrendszere
Durkó Mátyás emlékkonferencia, Debrecen, 2006. szeptember 26-27.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Az iskolarendszeren kívüli új oktatási elvek
Dunaújváros, 2006. 11. 14.
Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXVIII. 242-245. o.

Dr. Mészáros Attila: Gyakorlati oktató FSZ képzés Képzési és Kimeneti Követelményeinek bemutatása
Mérnöktanár-képző Tanszékek és Intézetek Találkozója,
Sopron, 2006. 06. 20-21.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: A nem iskolarendszerű képzések speciális pedagógiai értékelési formái
Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. 04. 12-14.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Az új típusú oktatatási rendszer kialakítása a Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanárképző Intézetében
ONKVI 2007. október

Dr. Mészáros Attila: Andragógusok és a munkaerőpiac
Szakképzési konferencia, Hajdúszoboszló, 2008. 02. 05.
Konferencia kiadványa

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzése
in: „Informatika a felsőoktatásban 2008." Konferencia
Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 27-28.
Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: Pedagógiai szempontok az e-learning rendszerű felsőoktatás minőségbiztosításában
in: „Informatika a felsőoktatásban 2008." Konferencia
Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 27-28.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Mészáros Attila: Nemformális pedagógiai módszerek és kompetenciák megjelenése a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben
in: „VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia"
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008. november 13-15.
Konferencia kiadvány, 223. o.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés
in: HEFOP 3.5.1. alprogram keretében „Országos Felnőttképzési Konferencia" Budapest - Siófok - Hajdúszoboszló, 2007. május
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet,
Tanár-továbbképzési Füzetek, NSZI, Budapest, 2008. 9-16. o.

Dr. Létray Zoltán: E-learning a Széchenyi István Egyetemen
in: „I. Oktatás Informatikai Konferencia" Tanulmánykötet
ELTE, Budapest, 2009. január 30-31., 187-192. o.

Dr. Nyéki Lajos: Az SPSS Clementine 12.0 alkalmazása távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzésére
in: „I. Oktatás Informatikai Konferencia" Tanulmánykötet
ELTE, Budapest, 2009. január 30-31., 220-226. o.

Dr. Nyéki Lajos: Analysing LMS Usage of Distance Learning Students
in: New Technology Platforms form Learning - Revisited
BME, Budapest, 2009., 140-147. o.

Dr. Földes Zoltán: Tanítás vagy tanulásirányítás?
in: Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában
Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2009., 57-64. o.

Kovács Miklós: Pedagógiai szempontok az e-learning alapú képzés minőségbiztosításában
in: Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában
Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2009., 51-56. o.

Kovács Miklós: Analyzing the efficiency of e-learning based distance education
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Földes Zoltán: A konstruktív pedagógia módszereinek alkalmazási területei a mérnöktanár képzésben
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Létray Zoltán: Functional model for vocational training design
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Nagy Tamás: Motivációs és megértést segítő eljárások a mérnöktanár hallgatók pedagógiai gyakorlatain
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: LMS usage mining in distance education
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Létray Z. - Dr. Földes Z.: Virtuális tanulási környezetek a mérnöktanárképzésben
in: II. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet
ELTE, Budapest, 2010. január 22-23., 145-149. o.

Dr. Nyéki Lajos - Nits László: A Jedlik Oktatási Portál működése
in: II. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet
ELTE, Budapest, 2010. január 22-23., 166-171. o.

Dr. Létray Zoltán: Hallgatóink felkészítése a Lifelong-learning technológiákra
in: „Tanulás-tudás-gazdasági sikerek" Konferencia
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010. április 14.
Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: E-learning és minőség
in: „Tanulás-tudás-gazdasági sikerek" Konferencia
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010. április 14.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: The Practice of e-Assessment at Széchenyi István University
in: User Generated Content Assessment in Learning
EDEN, Budapest, 2010. október 26., 150-151. o.

Mészáros A. - Baróti E.: Új pedagógiai módszerek bevezetése a Széchenyi István Egyetemen
in: X. Neveléstudományi Konferencia kiadványkötet
MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2010. november 4-6., 141. o.

Dr. Nyéki Lajos: A blended learning szabad felhasználású szoftver eszközei
in: III. Oktatás-Informatikai Konferencia, 2011. január 13-14.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 213-217. o.

Dr. Nyéki Lajos: A web-bányászat néhány módszertani problémája
in: Informatika a Felsőoktatásban Konferencia, 2011. augusztus 24-26.
Debreceni Egyetem, Debrecen
Konferencia kiadvány CD-n, 368-374. o.

Dr. Kovács Miklós: Tananyagfejlesztés Blended Learning típusú oktatáshoz a Széchenyi István Egyetemen
in: Informatika a Felsőoktatásban Konferencia, 2011. augusztus 24-26.
Debreceni Egyetem, Debrecen
Konferencia kiadvány CD-n, 495-501. o.

Konferencia előadás (kiadvány nélkül)

Dr. Szekeres Tamás: Management és erőforrásfelosztás
OKI, Erőforrás Gazdálkodási Szeminárium,
Balatonfüred, 1994. április 26.

Dr. Szekeres Tamás: A főiskola részvétele a közlekedésre nevelési kísérlet tanterveinek kidolgozásában
KTE Tudományos Konferencia, Gyula, 1994. június 22.

Dr. Szekeres Tamás: Az ún. "szellemi tőke" szerepe sorsunkban
Széchenyi I. Népfőiskola, Nagycenk, 1996. február 8.

Dr.Földes Zoltán: Kudarckerülési oktatási stratégia felépítése
Konfliktuspedagógiai Konferencia, Pécs, JPTE 1997. május 30.

Dr.Földes Zoltán: A nevelői személyiség és a tanulói kudarc összefüggése
"Együtt a lelki egészségért" Konferencia, Győr, 1997. május 18.

Dr.Földes Zoltán: Kooperatív tanítási módszer lehetősége a tanórán
Természettudományi Szakmódszertanosok II. Találkozója, Pécs, 1997. okt. 21.

Dr. Szekeres Tamás: Az oktatás és a gazdaság kölcsönhatása
"Gazdaság a felsőoktatás szolgálatában" Konferencia, Siófok, 1998. június 12.

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés és gazdaság kapcsolata, kölcsönhatása
Habilitációs előadás, BME , 1998. december 17.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdasági igények - szakképzési válaszok
Tudományos előadás, SZIF, Győr, 2000. május 11.

Dr.Szekeres Tamás: Szakképzéskutatás a jövőért
Nemzetközi Konferencia NSZI, Budapest, 2001. október 25.

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alapú oktatóanyagok készítése és jellemzői az oktatásban
Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet, Dunaújváros; 2002. 10. 04.

Dr. Létray Zoltán: A vállalati oktatástervezés modellezése a strukturált analízis módszerével
Jubileumi Tudományos Emlékülés és Konferencia
Sopron NyME 2002. november 22-23.

Dr. Létray Zoltán: A vállalati oktatás rendszerszemléletű megközelítése
Kandó Konferencia, 2002.
Budapest, 2002. november 14-15.

Dr. Mészáros Attila- Bán Anetta: Kiutak a magyarországi mérnök-tanárképzés ambivalens helyzetéből
BME Nyitott szakképzés laboratórium, Budapest, 2002. 12. 03.

Dr. Létray Zoltán: Teaching Information and Communication Technologies in Hungary,
In.: "Study Visit" DEDEFOP Tudományos Konferencia,
NSZI, Budapest, 2003. március 19.

Dr. Létray Zoltán - Dr. Nyéki Lajos:
E-learning rendszer kialakítása a Széchenyi István Egyetemen
"A tudomány és az európai felsőoktatási térség" Konferencia
Dunaújváros, 2003.

Dr. Létray Zoltán: e-learning alapú közlekedésmérnök-képzés a Széchenyi István Egyetemen
5. eLearning Fórum,
SZÁMALK Oktatási Rt, Budapest, 2004.11.17.

Dr. Szekeres Tamás: A módszertani fejlesztés perspektívái a szakképzésben
"Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért" Nemzetközi Konferencia
NSZI, 2004. november 18-19.

Dr. Létray Zoltán: Introducing COEDU e-learning system in Transporting Engineering education, Presentation and Q&A,
EMEA Higher Education Summit, Intelligent Information Network Empowering Learning Environments,
Budapest, 2004. május 23-25.

Kovács Miklós - Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla:
E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen.
Network Shop 2005. Konferencia
Szegedi Tudományegyetem 2005. március 31.

Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás tutori tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.
Multimédia az oktatásban konferencia 2005.
Budapesti Gazdasági Főiskola 2005. május 6.

Dr. Létray Zoltán: E-learning
HEFOP Konferencia (Workshop 1.)
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 24.

Dr. Nagy Tamás: Pedagógiai értékelés (feladatlapok szerkesztése)
HEFOP Konferencia (Workshop 1.)
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 24.

Dr. Nyéki Lajos: A számítógéppel segített vizsgáztatás a felsőoktatásban
HEFOP Konferencia (Workshop 1.)
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 25.

Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen
„Multimédia az oktatásban" Konferencia,
Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Kovács Miklós: A hallgatók felkészítése az e-learningben való részvételre
„Multimédia az oktatásban" Konferencia,
Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Kovács Miklós: A műszaki ábrázolás e-learning alapú oktatása
„Multimédia az oktatásban" Konferencia,
Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatási tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetemen
XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,
Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Dr. Létray Zoltán: Virtuális tanulási környezetek bevezetése a Széchenyi István Egyetemen
XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,
Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Kovács Miklós: A gépelemek e-learning alapú oktatása a Széchenyi István Egyetemen
XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,
Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Létray Zoltán: Virtuális tanulási környezetek bevezetése a Műszaki Tanárképzésbe
Agria Media 2006 Információtechnikai és oktatástechnológiai Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2006. november 6-7.

Kovács Miklós: E-learning rendszerű távoktatás tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen
Agria Media 2006 Információtechnikai és oktatástechnológiai Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2006. november 6-7.

Dr. Létray Zoltán: Az e-learning tapasztalatok a hazai felsőoktatásban
„A felsőoktatás szerepvállalása a felnőttképzésben" Workshop
ELTE, 2006. november 24.

Dr. Létray Zoltán - Kovács Miklós - dr. Nyéki Lajos:
E-learning based distance education at Szechenyi Istvan University
„CISSE 2006 Conference", IEEE, 2006. december 4.-14., on-line előadás

Kovács Miklós: Az e-learning alapú távoktatásos képzés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.
Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia,
Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ, 2007. ápr. 12.-13.

Dr. Szekeres Tamás - Dr. Létray Zoltán: Felsőoktatás és élethosszig tartó tanulás
Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia,
Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ, 2007. ápr. 12.-13.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés I.
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia
Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2007. május 2.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés II.
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia
Nemzeti Szakképzési Intézet, Siófok, 2007. május 16.

Dr. Nyéki Lajos: A COEDU keretrendszer használatának elemzése
Adatbányászati Workshop
Budapesti Műszaki Egyetem, 2007. május 25.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés III.
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia
Nemzeti Szakképzési Intézet, Hajdúszoboszló, 2007. május 30.

Kovács Miklós: Az elektronikus távoktatás szerepe a felnőttképzésben a Széchenyi István Egyetem gyakorlatában
„A felnőttképzés és foglalkoztatás irányai hazánkban és Európában" Konferencia
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Budapest, 2007. május 31.- június 1.

Kovács Miklós: A hallgatók véleménye az e-learning alapú távoktatásos képzésről
„MultiMédia az oktatásban" Konferencia
Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24.

Dr. Nyéki Lajos: A COEDU E-learning keretrendszer használatának elemzése
„MultiMédia az oktatásban" Konferencia
Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24.

Dr. Földes Zoltán: A mérnöktanárok módszertani kompetenciái.
(Tanári kompetenciaprofil tanárképző intézmények tantervei alapján.)
Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája
BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007.nov. 8.

Dr. Nagy Tamás: Mérnöktanárjelöltek értékelési kompetenciáinak fejlesztése.
(Koncepció és gyakorlat)
Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája
BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007. nov. 8.

Dr. Létray Zoltán: Mérnöktanárjelöltek e-learning kompetenciáinak fejlesztése
(Következtetések a VELVITT (Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training) projekt eredményei alapján és gyakorlati kurzus)
Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája
BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007. nov. 8.

Dr. Szekeres Tamás - Köpeczi Bócz Tamás: Intézményvezetői kompetenciakövetelmények
VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2007.

Dr. Nagy Tamás: MOODLE rendszer lehetőségei a mérnöktanár-képzésben
MOODLEMOOT Konferencia, Debrecen, 2007. november 16-17.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna - Dr. Tóth Béláné - Dr. Pentelényi Pál:
New perpectives for technical teacher training in Hungary according to the bologna system
37th International IGIP Symposium 2008 in Moscow,
IGIP, Moszkva, 2008. szeptember 7-10.

Dr. Létray Zoltán: Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?
SZÁMALK Oktatási és Informatikai ZRt., Budapest, 2008. június 4.

Dr. Földes Zoltán: Tanítás vagy tanulásirányítás
in: „Távoktatás a felnőttképzésben" Konferencia, XV. Akadémiai Nap
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatási hallgatók tanulási szokásai
in: „Távoktatás a felnőttképzésben" Konferencia, XV. Akadémiai Nap
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

Kovács Miklós: Az e-learning rendszerű képzés tapasztalatai és ereményei
in: „Távoktatás a felnőttképzésben" Konferencia, XV. Akadémiai Nap
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

Dr. Nagy Tamás: MOODLE megoldások a Széchenyi István Egyetemen a nappali és a távoktatásban
in: „Magyar MOODLEMoot Konferencia"
Debrecen, 2008. november 14.

Dr. Nyéki Lajos: Az SPSS Clementine 12.0 alkalmazása virtuális tanulási környezet vizsgálatára
in: „Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával - Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban" Konferencia, APPI
BME, Budapest, 2008. november 21.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzése
in: SPSS Nyári Iskola 2009. Konferencia
Veszprém, 2009. július 13.

Dr. Létray Z. - Dr. Földes Z.: Kollaboratív tanulás Virtuális Tanulási Környezetben
in: 10. eLearning Fórum 2009. Konferencia
SZÁMALK Oktatási és Informatikai ZRt., Budapest, november 11.

Dr. Létray Zoltán: Multidiszciplináris modell a szakképzés tervezéséhez
in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia
MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.,

Dr. Mészáros Attila - Baróti Enikő: Multidiszciplináris szemléletű pedagógiai módszerek alkalmazása a felsőoktatásban
in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia
MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának jellemző sajátosságai
in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia
MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.

Dr. Létray Zoltán - Dr. Kóczy T. László: Preparing Students for Lifelong Learning Technologies at Széchenyi István University
in: „ICEE-2010" Konferencia
Gliwice, Lengyelország, 2010. július 18-22.
Dr. Nyéki Lajos: A web használat elemzésének néhány módszertani problémája

SPSS Nyári Iskola 2010,
Veszprém, 2010. július 12.

Dr. Nagy Tamás: Egyetemi oktatók felkészítése e-tananyagok fejlesztésére, blended learning megoldások alkalmazására a Széchenyi István Egyetemen
in: MoodleMoot2011 Konferencia, 2011. június 23-25.
Szent István Egyetem, Gödöllő

Dr. Nagy Tamás: Moodle megoldások és tapasztalatok a Széchenyi István Egyetemen
in: MoodleMoot2011 Konferencia, 2011. június 23-25.
Szent István Egyetem, Gödöllő

Dr. Nyéki Lajos: A Web Mining CAT újrahasznosításának lehetőségei
in: SPSS Nyári Iskola 2011.
Szeged, 2011. július 12.

 

Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések

1. Dr. Létray Zoltán: Korszerű tanulási környezetek
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

2. Dr. Nyéki Lajos: A moduláris képzés sajátosságai
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

3. Dr. Nagy Tamás: Mérés és értékelés
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

4. Dr. Földes Zoltán: Csoportos foglalkozás típusok
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítéseNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

5. Kovács Miklós: Az egyéniesített képzés módszerei
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

6. Dr. Mészáros Attila: A nem iskolarendszerben oktatók környezeti változói és helyzetük korszerűsítése
„A szakmai tanárképzés helyzete és korszerűsítése" c. kutatás keretében
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

7. Dr. Mészáros Attila: Oktatás, képzés, szakképzés, továbbképzés helyzetelemzése az építőiparban
Tanulmány az EFFIX-Marketing Kft részére Sopron 2008. 05., 1-38. o.

Disszertáció

Szekeres Tamás: Az érdeklődés vizsgálata és a műszaki érdeklődés fejlesztésének egyes kérdései
ELTE, Budapest, 1974. 

Dr. Szekeres Tamás: Planung von Bildungsmassnahmen in Kombinaten der Ungarischen Volksrepublik
Otto von Guericke Universiät. 1989. (Kandidátusi disszertáció)

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés és gazdaság kapcsolata, kölcsönhatása
BME, Budapest, 1998. (Phd és habilitáció)

Vásárhelyi Zsuzsanna: Kísérletek a fáradtság néhány pszichológiai problémájának vizsgálatára, különös tekintettel az elfáradás csökkentésének lehetőségeire  ELTE, Budapest, 1977. 

Nagy Tamás: Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése
JATE, Szeged , 1995.

Földes Zoltán: A rendszerdiagnosztika pedagógiai vetülete a műszaki szakképzésben
JPTE, Pécs, 1996.

Dr. Létray Zoltán: A funkcionális tervezési módszertan alkalmazásának lehetőségei a szakképzés folyamatában (PhD)
ELTE, Budapest, 2005.

Dr. Nyéki Lajos: A tantervkészítés automatizálásának lehetőségei (PhD)
ELTE, Budapest, 2005.

Dr. Mészáros Attila: Vertikális modularizáció a mérnöktanár-képzésben, különös tekintettel az iskolarendszeren kívüli oktatásra való felkészítésre
ELTE, Budapest, 2006.

Kovács Miklós: Az e-learning alapú felsőoktatás minőségbiztosításának pedagógiai kérdései
ELTE, Budapest, 2010.

 

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!