Publikációk

A Műszaki Tanárképző Tanszék oktatóinak publikációi 1994-től

Könyv, jegyzet

Nagy Tamás - Dr. Vajthó Erik: Feladatbank I-II.
OKSZI, Bp. 1995.

Dr. Földes Zoltán: Az oktatáselmélet gyakorlati kérdései
KHVM, Bp., Jegyzet, (Útfenntartó szakmunkásképzés) 1995.

Dr. Földes Zoltán - Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Oktatástechnológia
SZIF, Jegyzet, 1997.

Dr. Nagy Tamás: Elméleti tantárgyak oktatásának módszertana I.
SZIF, Jegyzet, 1997.

Dr. Nyéki Lajos: Neveléselmélet
SZIF, Jegyzet, 1997.

Dr. Nyéki Lajos: Iskolarendszerű oktatás a közlekedésbiztonság fejlesztése céljából
Könyvrészlet In.: Közúti közlekedésbiztonság (Egyetemi tankönyv)
Novadat, 1997.

Dr. Mészáros Attila: Informatika 1
Jegyzet, 1997.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: A pszichológia válogatott fejezetei
SZIF, Jegyzet, 1998.

Dr. Földes Zoltán: Az oktatás elméletének alapjai
SZIF, Jegyzet, 1998.

Puskás László: A járművezetés gyakorlati oktatása
SZIF, Jegyzet, 1998.

Dr. Mészáros Attila: Windows 95
Elektronikus számítástechnika tankönyv, 1998.

Puskás László: Logika
SZIF, Jegyzet, 1999.

Dr. Földes Zoltán: Iskolai menedzsment
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

Dr. Nyéki Lajos: Az informatika oktatásának módszertana
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

Puskás László: Az informatikai technológia oktatásának módszertana
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2000.

Dr. Földes Zoltán - Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Oktatástechnológia
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2001.

Dr. Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok
SZIF-UNIVERSITAS Kft. Győr, 2001.

Dr. Nagy Tamás: Mérésmetodikai alapok
SZIF- Universitas Kft. Győr, 2002.

Dr. Nagy Tamás: Gépész szakmai alaptantárgyak oktatásának módszertana
SZIF- Universitas Kft. Győr, 2002.

Dr. Mészáros Attila: Vállalati oktatásszervezés
Jegyzet /TA-048/, Dunaújváros, 2002.

Dr. Földes Z.- Dr. Nagy T.- Dr. Nyéki L.: Pedagógiai alapismeretek 2003
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest, 2003.

Dr. Szekeres Tamás: Der Zusammenhang zwischen Facharbeiterausbildung und
Wirtschaft in den 90-er Jahren in Ungarn
In: Technik-Bildung-Innovation im Spannungsfeld
Beckmann, Ehnert, Trowe (Hrsg) Magdeburg, 2003. 126-131. o.

Dr. Nyéki Lajos: Minőségirányítás az oktatásban
Oktatási segédanyag
OM Budapest, 2003.

Dr. Nyéki Lajos: Szakképzés-pedagógiai kutatásmódszertan
Jegyzet

UNIVERSITAS-Győr Kht., 2007.
Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Ember, egészség, környezet
Elektronikus jegyzet
Győr. 2008.

Dr. Földes Z.- Kovács M.- Dr. Nagy T.- Dr. Nyéki L.: Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést végző szakemberek részére
Jegyzet
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2007.

Kovács Miklós: A gyakorlati oktatás módszertana
Elektronikus jegyzet
Győr, 2008.

Puskás László: Az informatikai technológia oktatásának módszertana
UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft., 2008.

Dr. Nyéki Lajos: A Coedu távoktatási keretrendszer használatának elemzése
In: Balogh Imre - Horváth Ádám (szerk.): Felhasználói viselkedés elemzése webes környezetben
DSGi, Budapest, 2010., 73-102. o.

Cikk

Dr. Nyéki Lajos: Tantervkészítés a gyakorlatban
Szakoktatás, 1994/4.sz. 19-24. o.

Dr. Szekeres Tamás: Some features of vocational training and retraining of adults
In:"Technical and Vocational Teacher Education" Seminar , SZIF, Győr, 1995. 52-55. o.

Dr. Szekeres Tamás - Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna.: Some features of the vocational training
and retraining of adults
In: Some apects of vocational and technical teacher training
ATEE CAHIERS No 9., 1995. 13-20. o.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: Psychological and methodological principles of the Education
of adults
In:"Technical and Vocational Teacher Education" Seminar SZIF,Győr, 1995. 56-60. o.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna: A mérnöktanár-képzés sajátosságai és fejlesztésének irányai a győri Széchenyi István Főiskolán
In.: Emberi erőforrások fejlesztése - Szakmai tanárképzés
Pollack M. Műszaki Főiskola, Pécs, 1995. 85-98. o.

Földes Zoltán: A nevelői személyiség és a tanulói kudarc összefüggései
Hogyan tovább? 1995/4.sz., Győr, 14-15. o.

Földes Zoltán: Egy kudarckerülő oktatási stratégia rendszerdiagnosztikája
In.: Emberi erőforrások fejlesztése - Szakmai tanárképzés
Pollack M.Műszaki Főiskola, Pécs, 1995. 297-308. o.

Nagy Tamás: Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése
Magyar Pedagógia, 1995/3-4.sz. 251-278. o.

Nagy Tamás: Számítógépes algebrai rendszerek (CAS) az oktatásban
Iskolakultúra, 1995/18-19.sz. 2-13. o.

Dr.Nyéki Lajos: Feladatlapok és feladatok elemzése
Szakoktatás, 1995/3.sz. 13-16. o.

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: Az oktatási folyamat korszerűsítésének néhány tantervelméleti és pszichológiai vonatkozása
SZIF, Tudományos Közlemények, Győr, 1996. 1-24. o.

Dr. Nagy Tamás: Számítógépes grafikai rendszerek az oktatásban
Iskolakultúra, 1996/6-7.sz. 141-156. o.

Dr. Szekeres Tamás - Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: The development of staff participation
in teacher-engineer training
In: Staff development in technical teacher training
ATEE, Ligatura Kiadó, 1997. 62-75. o.

Dr. Szekeres Tamás - Wengemut,Frank: A kooperatív tanulás és a pedagógusképzés
Szakképzési Szemle, 1997/4.sz. 24-32. o.

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés tervezése
Szakoktatás, 1998. 9.sz. 9-12. o.

Dr. Földes Zoltán: Egy kudarchárító oktatási stratégia
Pedagógiai Szemle, 1998/3.sz. 100-113. o.

Dr. Szekeres Tamás: Pályaorientáció és munkaerő-szükséglet
Szakképzési Szemle, 1999/3.sz. 330-340. o.

Dr. Szekeres Tamás: Egy átfogó módszertani kutatás kezdetére
Szakképzési Szemle, 2001/2. sz. 162-169. o.
Társszerzők: .Dr. Nagy Tamás-Tóth Béláné dr.

Dr. Szekeres Tamás: Die Entwicklung der Methodik und das „lifelong learning"in Ungarn
In: Fachdidaktik Metalltechnik, 336-342. o.
Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Baltmannsweiler, 2001. április

Dr. Nyéki Lajos: Kredit rendszerű tantervek készítésének számítógépes támogatása I.
Magyar Felsőoktatás, 2002./9. 47-48. o.

Dr. Nyéki Lajos: Kredit rendszerű tantervek készítésének számítógépes támogatása II.
Magyar Felsőoktatás, 2002./10. 43. o.

Dr. Létray Zoltán: Multidiszciplináris modellek a vállalati humánerőforrás-fejlesztésben
Szakképzési Szemle, 2003./1.sz. 34-43. o.

Bán Anetta- Dr. Mészáros Attila: A mérnöktanári diploma munkaerő-piaci értéke
Szakképzési Szemle, 2003/1.sz. 47-55. o.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdasági igények - szakképzési válaszok
(A pályakezdő szakmunkások beilleszkedése)
Szakképzési Szemle, 2003/4. sz. 411-416. o.
Társszerzők: Kadocsa László - Nagy Tamás

Bán Anetta - Dr. Mészáros Attila: Konvergens és divergens tendenciák a magyarországi mérnöktanár-képzésben
Szakképzési Szemle, 2003/4.sz. 430-440. o.

Dr. Mészáros Attila: Beweggründe und Motivation der Teilnehmer in der Ausbildung ausserhalb des Schulsystem in Ungarn

Dr. Mészáros Attila: Nem iskolarendszerű képzés a nagyvállalatoknál
Felnőttképzés, 2006/2-3.sz.

Dr. Mészáros Attila: Iskolán kívül
HumánSaldó, 2006/6.sz.
Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: EFQM-önértékelés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen
Magyar Minőség, 2006/7. sz. 32-36. o.

Dr. Nagy Tamás: Pedagógusok által alkalmazott módszerek
Szakoktatás 2006/7. sz. 18-25. o.

Dr. Mészáros Attila: Recenzió Dr. Lükő István: Szakképzés-Pedagógia című könyvéhez
Felnőttképzés, 2007. szeptember 34. oldal

Dr. Mészáros Attila: „Mert kell egy csapat...", avagy fiatal oktatók képzése a Faipari Karon
Vivat Academia, 2007. 09

Dr. Mészáros Attila: Könyvajánló „A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdságtani dimenziói" című könyvhöz
Vivat Academia, 2007. 10.

Dr. Mészáros Attila: Könyvajánló „A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség. A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdságtani dimenziói" című könyvhöz
HÁLÓ, 2007.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna - Dr. Tóth Béláné: A mesterszintű mérnöktanárképzés tapasztalatai
Szakoktatás, 2007/10. sz. 28-31. o.

Dr. Szekeres Tamás: Korszerű pedagógiai módszertan a felsőoktatásban
Tudásmenedzsment, 2008/1. szám, 7-11. o.

Dr. Mészáros Attila: Összefoglaló a Faipari Szaktanárok I. Országos Konferenciájáról
Faipar, 2008. 08., 6. o.

Dr. Nyéki Lajos - Erdős Ferenc: Az informatika tantárgy idegen nyelvű oktatása a középfokú oktatási intézményekben
Új Pedagógiai Szemle, 2009/1. sz., 41-49. o.

Konferencia kiadvány

Dr.Nyéki Lajos: A számítógépek pedagógiai alkalmazása című tárgy oktatása a Széchenyi István Főiskolán
IV.Tudományos Ülésszak, KKMF, Budapest, 1994.június 06.
KKMF Tudományos Közlemények, Bp., 1994. 46-51. o.

Dr.Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatása a műszaki pedagógusképzésben
HungaroLogo Konferencia I., Budapest, 1994. október 27. Első Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp., 1994. 39-43. o.

Dr.Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatásának néhány módszertani problémája
HungaroLogo Konferencia II., Budapest, 1995. október 27.
Második Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp., 1995. 33-37. o.

Dr.Szekeres Tamás: Stellung der Verkehrsehziehung in der Hochschulausbildung
Ingenieurpädagogik Symposion, Wien-Bp. 1996. július 3. "Ingenieurpädagogik ,96 Konferencia Kiadványa, 266-270. o.

Dr.Nyéki Lajos: Kármán Mór és a pedagógusképzés
Nemzetközi Művelődés- és Neveléstörténeti Szimpózium,Győr,1996. április 02.
ACSJF, Győri Iskolatörténeti Millenium ,96 tanulmányk.Győr, 1996. 77-87. o.

Dr.Nyéki Lajos: Az informatikus mérnöktanár-képzés néhány módszertani problémája
Magyar Informatikusok I. Világtalálkozója, Budapest, 1996. augusztus 18.
GDMIF Kiadványkötete, Bp., 1996. 143-152. o.

Dr.Nyéki Lajos: Informatikus mérnöktanár-képzés a Széchenyi István Főiskolán
NJSZT, "Informatika a felsőoktatásban 96" Konferencia,
Debrecen, 1996. augusztus 29.
Debreceni Universitas Kiadványkötete, 1996. 192-200. o.

Dr.Szekeres Tamás: Az oktatás és a gazdaság kapcsolata
XV. Tudományos Ülésszak, KKMF, Bp. 1998. május 7.
KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 2-6. o.

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: A mérnöktanár-képzés minőségbiztosítása
XV. Tudományos Ülésszak, KKMF, Bp.1998. május 7.
KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 161-165. o
.
Dr.Földes Zoltán: A kooperatív tanulás és a mérnöktanár-képzés
XV. Tudományos ülésszak, KKMF, Bp., 1998. május 7.
KKMF Kiadványkötete, Bp., 1998. 166-170. o.

Dr.Nyéki Lajos: A Logo nyelv oktatásának módszertani kérdései
HungaroLogo Konferencia V. Bp. 1998. november 27.
Ötödik Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Bp. 1998. 30-35. o.

Dr.Nyéki Lajos: Az informatikus mérnöktanár-képzés módszertani kérdései
"Informatika a felsőoktatásban 99" Konferencia,
Debrecen, 1999. augusztus 27-28.
Debreceni Universitas Kiadványkötete I., 1999. 304-309. o.


Dr.Nyéki Lajos: A pedagógiai gyakorlat aktuális problémái az önálló tanulást segítő
CD-ROM kifejlesztése a Széchenyi István Főiskolán
"Informatika a felsőoktatásban 99" Konferencia,
Debrecen, 1999. augusztus 27-28.
Debreceni Universitas Kiadványkötete II., 1999. 784-787.o.
Társszerzők: Dr.Földes Z.-Dr.Nagy T.-Kamocsai G.

Dr. Szekeres Tamás: Kutatásmetodikai problémák a szakképzés módszertani vizsgálata során
Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.
BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 193-195.o.

Dr. Földes Zoltán: A hatékony oktatási stratégia rendszerdiagnosztikja
Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.
BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 299-251. o.

Dr.Nagy Tamás: Pedagógiai értékelés a műszaki szakképzésben
Bánki D. Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszak, 1999. szept. 02.
BDMF Kiadványkötete, Bp., 1999. 217-219. o.

Dr. Földes Zoltán: Hatékonyság és minőség a módszerek szemszögéből
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar,1999. okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 46-51. o.

Dr. Nagy Tamás: Számítógépes algebrai és grafikai rendszerek alkalmazási lehetőségei
a műszaki szakképzésben
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999. okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 67-71. o.

Dr. Nagy Tamás: A képzési módszerek helye a minőségbiztosítás rendszerében
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999. okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 79-82. o.

Dr. Nyéki Lajos: Curriculum Analysis
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999.okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 87-92. o.

Dr.Szekeres Tamás: Orientációs irányváltás a felsőoktatásban
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar, 1999.okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 106-110. o.

Dr.Vásárhelyi Zsuzsanna: A felsőoktatás korszerűsítésének pszichológiai problémái
Jubileumi Tudományos Konf., ME Dunaújvárosi Főisk. Kar,1999. okt. 22.
Tudományos Konferencia Kiadványkötete, Dunaújváros, 128-133. o.

Dr.Nyéki Lajos: MicroWorlds 2.0 mikrovilágok
HungaroLogo Konferencia VI., Szolnok, 1999. november 26.-27.
Hatodik Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Szolnok, 1999. 39-43. o.

Dr.Nyéki Lajos: Exact Methods in Curriculum Development
Ingenieurpädagogik Symposium 2000.március 27-29. Biel (Svájc)
Ingenieurpädagogik Kiadványkötet 2000. 168-171. o.

Dr.Nyéki Lajos: A tantervkészítés számítógépes támogatása a felsőoktatásban
Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója, Bp. 2000. június 7.
GDMIF Kiadványkötete, Bp., 2000. szeptember 741-748. o.

Dr. Nagy Tamás: Módszertani vizsgálatok - Internet - kutatásszervezés
Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója, Budapest, 2000. június 07.
GDMIF Kiadványkötete, Bp., 2000.szeptember 713-720. o.

Dr. Nyéki Lajos: Computer Based Curriculum Design in Higher Education
„IGIP Engineering Education 2001" Klagenfurt 2001. szept. 17-20.
Ingenieurpädagogik 2001. Konferencia Kiadványa 149-152. o.

Dr. Szekeres Tamás: Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése
In:"Oktatás mint befektetés" Jubileumi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, PMFFK 2002. május 31- június 01.
Jubileumi Konferencia kiadványa 191-200. o.

Dr. Létray Zoltán: Humánerőforrás - fejlesztés tervezésének pedagógiai összefüggései
In:"Oktatás mint befektetés" Jubileumi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, PMFFK 2002. május 31- június 01.
Jubileumi Konferencia kiadványa 123-140. o.

Dr. Mészáros Attila: Gazdaság igényei a szakképzéssel szemben
Gyakorlati oktatás az Audi Hungaria Motor Kft-nél,
Harkány, 2002. 05. 30-31.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Gyakorlati képzés a multinacionális vállalatoknál
VII. PhD Hallgatói Konferencia, Budapest, 2002. 07. 04.
Konferencia kiadványa, 22-23. o.

Dr. Nyéki Lajos: A tantervkészítés számítógépes támogatása a kredit rendszerű felsőoktatásban
In:"Informatika a felsőoktatásban 2002" Konferencia
Debreceni Agrártudományi Egyetem 2002. augusztus 27-29.
Konferencia CD kiadványa

Dr. Nyéki Lajos: Mikrovilágok konverziója
HungaroLogo 2002 Konferencia, BMF, Budapest, 2002. szeptember 20.
VII. Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Budapest, 2002. CD-ROM

Dr. Létray Zoltán: A funkcionális tervezési módszertan alkalmazásainak lehetőségei a vállalati oktatástervezés folyamatában
"Multimédia az oktatásban" Konferencia
Dunaújváros, 2002. október 21.
Konferencia kiadványa 143-156. o.

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alkalmazása a nagyvállalati gyakorlati oktatásban
Multimédia az oktatásban Konferencia,
Dunaújváros, 2002. 10. 21-22.
Konferencia kiadványa 181-190. o.

Bán Anetta - Dr. Mészáros Attila: A magyarországi mérnök-tanárképzés változása a technikai fejlődés hatására
II. Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. 10. 24-25.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Mérnök-tanárképzés változása a Széchenyi István Főiskolán (1990-2001. között)
Tudomány Napja Konferencia, Dunaújváros, 2002. 11. 07.
Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXIV.

Dr. Mészáros Attila: The demands of economy towards vocational training (professional training at AHM Ltd.)
MicroCAD Nemzetközi Konferencia előadás, Miskolc, 2003. 03. 06-07.

Dr. Mészáros Attila: A mérnök-tanárok problémái az iskolarendszeren kívüli oktatásban
Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája (Tavaszi Szél 2003),
Sopron, 2003. 05. 19.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: A XXI. századi mérnök-tanárképzés Magyarországon
4th International Conference of PhD Students, Miskolc, 2003. 08. 11-17.
Konferencia kiadványa

Dr. Nyéki Lajos: ELICA mikrovilágok
HungaroLogo 2003 Konferencia, BMF, Budapest, 2003. szeptember 20.
VIII. Magyar Logo Konferencia Kiadványa, Budapest, 2003. 14.-16. o.

Bán Anetta - Dr. Mészáros Attila: Situation report on the engineering-teacher training in Hungary
III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. 10. 09-11.
Konferencia kiadványa, 411. o.

Dr. Mészáros Attila: A német moduláris felsőoktatási reform tanulságai a magyar felsőoktatás számára
III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2003. 10. 09-11.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alapú oktatás előnyei és hátrányai az iskolarendszeren kívüli képzésben
Multimédia az oktatásban 2003 Konferencia, PTE, 2003. 10. 09-11.

Dr. Mészáros Attila: A német moduláris felsőoktatási reform hatása a magyar felsőoktatásra
Az Európai Felsőoktatási Térség és Magyarország Konferencia, Harkány, 2003. 10. 24-26.
PTE-PMMFK Pedagógiai Tanszék, Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok kompetenciái az iskolarendszeren kívüli oktatásban
A Magyar Tudomány Napja 2003., Dunaújváros, 2003. 11. 05.
Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXV. 349-356. o.

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok iskolarendszeren kívüli kommunikációs kompetenciáinak a vizsgálata
Kommunikációkutatás 2003 Konferencia, Szeged, 2003. 11. 28-29.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: The differences in Teaching Competences of Engineer-Teachers Teaching in and outside of Educational Systems
MicroCAD Nemzetközi Konferencia, Miskolc; 2004. 03. 06-07.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Mérnöktanárok iskolarendszeren kívüli kommunikációs kompetenciáinak a vizsgálata
Multimédia az oktatásban, Szeged, 2004. 05 27-29.
Konferencia kiadványa

Dr. Létray Zoltán: E-learning Pilot Project in Transportation Engineering Studies
In: „Science in Engineering, Economics and Education"
Budapest Tech International Jubilee Conference 2004. szeptember 4.
Konferencia kiadvány, Budapest, 2004. 47-56. o.

Dr. Mészáros Attila: Az iskolarendszeren kívüli tanulók indítékai és motivációi
Konferencia Dunaújváros 2004. 10. 18.
Konferencia kiadványa

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés-pedagógiai kutatások időszerű kérdései
Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.
Szakképzés-pedagógiai Szekció
Universitas-Győr Kht., 2004. 332. o.

Dr. Nagy Tamás: Módszertani kultúra vizsgálata a szakképzésben
Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.
Szakképzés-pedagógiai Szekció
Universitas-Győr Kht., 2004. 365. o.

Dr. Létray Zoltán: E-learning projekt a Széchenyi István Egyetemen
Jubileumi Tudományos Konferencia, 2004.11.03.
Szakképzés-pedagógiai Szekció
Universitas-Győr Kht., 2004. 396. o.

Dr. Létray Zoltán - Dr. Nyéki Lajos:
E-learning rendszer kialakítása a Széchenyi István Egyetemen
"A tudomány és az európai felsőoktatási térség" Konferencia,
Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, 2004. XXV. 309-312. o.

Dr. Mészáros Attila: Fsz-től a PhD-ig - Új műszaki pedagógus képzési rendszer kidolgozása a Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanárképző Intézetében
Alkalmazott neveléstudományok és társadalomtudományok a 21. sz. műszaki értelmiség képzésében Konferencia, Sopron 2005.11.11.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Szekeres Tamás: A Szakképzés-pedagógiai kutatások időszerű kérdései -
A módszertani fejlesztés perspektívái a szakképzésben
in:"Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért"
Nemzetközi Kutatás Konferencia, Budapest, 2005. november 18-19.
NSZI és NFI Tanulmánykötete, Budapest, 76-80. o.

Kovács Miklós - Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla:
E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen.
in: „Network Shop 2005." Konferencia
Szegedi Tudományegyetem, 2005. március 31.
Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás tutori tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.
in:"Multimédia az oktatásban 2005." Konferencia
Budapesti Gazdasági Főiskola, 2005. május 6.
Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István egyetemen a hallgatók szemszögéből
in: „Informatika a felsőoktatásban 2005" Konferencia,
Debreceni Egyetem, 2005 augusztus 24-26.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla: On-line vizsgáztatás tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen
in: „Informatika a felsőoktatásban 2005" Konferencia,
Debreceni Egyetem, 2005 augusztus 24-26.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: E-learning tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetemen
in: „Informatika a felsőoktatásban 2005" Konferencia,
Debreceni Egyetem, 2005. augusztus 24-26.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: Számítógéppel segített értékelés a felsőoktatásban
in: „Informatika a felsőoktatásban 2005" Konferencia,
Debreceni Egyetem, 2005. augusztus 24-26.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Földes Zoltán: Oktatási folyamat a felsőoktatásban
HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Létray Zoltán: E-learning, távoktatás, virtuális környezet
HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nagy Tamás: Pedagógiai értékelés
HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nyéki Lajos: Az élethosszig tartó tanulás a felsőoktatásban
HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n

Dr. Nyéki Lajos: Számítógéppel segített értékelés HEFOP Tanulmány
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. CD-n


Dr. Nyéki Lajos: Mikrovilágok konverziója
In: HungaroLogo Tíz, Válogatás a hazai HungaroLogo konferenciák előadásaiból, BMF, Budapest, 2005, 140.-144. old.

Dr. Nyéki Lajos: Elica mikrovilágok
In: HungaroLogo Tíz, Válogatás a hazai HungaroLogo konferenciák előadásaiból, BMF, Budapest, 2005, 145.-147. old.

Dr. Mészáros Attila: FSZ képzés
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Napok, 2005. szeptember
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Mészáros Attila: Ifjúság és a felnőttképzés kapcsolatrendszere
Durkó Mátyás emlékkonferencia, Debrecen, 2006. szeptember 26-27.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Az iskolarendszeren kívüli új oktatási elvek
Dunaújváros, 2006. 11. 14.
Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXVIII. 242-245. o.

Dr. Mészáros Attila: Gyakorlati oktató FSZ képzés Képzési és Kimeneti Követelményeinek bemutatása
Mérnöktanár-képző Tanszékek és Intézetek Találkozója,
Sopron, 2006. 06. 20-21.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: A nem iskolarendszerű képzések speciális pedagógiai értékelési formái
Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2007. 04. 12-14.
Konferencia kiadványa

Dr. Mészáros Attila: Az új típusú oktatatási rendszer kialakítása a Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanárképző Intézetében
ONKVI 2007. október

Dr. Mészáros Attila: Andragógusok és a munkaerőpiac
Szakképzési konferencia, Hajdúszoboszló, 2008. 02. 05.
Konferencia kiadványa

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzése
in: „Informatika a felsőoktatásban 2008." Konferencia
Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 27-28.
Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: Pedagógiai szempontok az e-learning rendszerű felsőoktatás minőségbiztosításában
in: „Informatika a felsőoktatásban 2008." Konferencia
Debreceni Egyetem, 2008. augusztus 27-28.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Mészáros Attila: Nemformális pedagógiai módszerek és kompetenciák megjelenése a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben
in: „VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia"
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2008. november 13-15.
Konferencia kiadvány, 223. o.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés
in: HEFOP 3.5.1. alprogram keretében „Országos Felnőttképzési Konferencia" Budapest - Siófok - Hajdúszoboszló, 2007. május
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet,
Tanár-továbbképzési Füzetek, NSZI, Budapest, 2008. 9-16. o.

Dr. Létray Zoltán: E-learning a Széchenyi István Egyetemen
in: „I. Oktatás Informatikai Konferencia" Tanulmánykötet
ELTE, Budapest, 2009. január 30-31., 187-192. o.

Dr. Nyéki Lajos: Az SPSS Clementine 12.0 alkalmazása távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzésére
in: „I. Oktatás Informatikai Konferencia" Tanulmánykötet
ELTE, Budapest, 2009. január 30-31., 220-226. o.

Dr. Nyéki Lajos: Analysing LMS Usage of Distance Learning Students
in: New Technology Platforms form Learning - Revisited
BME, Budapest, 2009., 140-147. o.

Dr. Földes Zoltán: Tanítás vagy tanulásirányítás?
in: Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában
Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2009., 57-64. o.

Kovács Miklós: Pedagógiai szempontok az e-learning alapú képzés minőségbiztosításában
in: Problémák az oktatás és képzés felnőttkori szakaszában
Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2009., 51-56. o.

Kovács Miklós: Analyzing the efficiency of e-learning based distance education
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Földes Zoltán: A konstruktív pedagógia módszereinek alkalmazási területei a mérnöktanár képzésben
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Létray Zoltán: Functional model for vocational training design
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Nagy Tamás: Motivációs és megértést segítő eljárások a mérnöktanár hallgatók pedagógiai gyakorlatain
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: LMS usage mining in distance education
in: „A mérnöktanár képzés múltja, jelene és jövője" Konferencia
BMF TMPK, Budapest, 2009. november 03.
Konferencia Kiadvány CD-n

Dr. Létray Z. - Dr. Földes Z.: Virtuális tanulási környezetek a mérnöktanárképzésben
in: II. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet
ELTE, Budapest, 2010. január 22-23., 145-149. o.

Dr. Nyéki Lajos - Nits László: A Jedlik Oktatási Portál működése
in: II. Oktatás-Informatikai Konferencia Tanulmánykötet
ELTE, Budapest, 2010. január 22-23., 166-171. o.

Dr. Létray Zoltán: Hallgatóink felkészítése a Lifelong-learning technológiákra
in: „Tanulás-tudás-gazdasági sikerek" Konferencia
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010. április 14.
Konferencia kiadvány CD-n

Kovács Miklós: E-learning és minőség
in: „Tanulás-tudás-gazdasági sikerek" Konferencia
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010. április 14.
Konferencia kiadvány CD-n

Dr. Nyéki Lajos: The Practice of e-Assessment at Széchenyi István University
in: User Generated Content Assessment in Learning
EDEN, Budapest, 2010. október 26., 150-151. o.

Mészáros A. - Baróti E.: Új pedagógiai módszerek bevezetése a Széchenyi István Egyetemen
in: X. Neveléstudományi Konferencia kiadványkötet
MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2010. november 4-6., 141. o.

Dr. Nyéki Lajos: A blended learning szabad felhasználású szoftver eszközei
in: III. Oktatás-Informatikai Konferencia, 2011. január 13-14.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 213-217. o.

Dr. Nyéki Lajos: A web-bányászat néhány módszertani problémája
in: Informatika a Felsőoktatásban Konferencia, 2011. augusztus 24-26.
Debreceni Egyetem, Debrecen
Konferencia kiadvány CD-n, 368-374. o.

Dr. Kovács Miklós: Tananyagfejlesztés Blended Learning típusú oktatáshoz a Széchenyi István Egyetemen
in: Informatika a Felsőoktatásban Konferencia, 2011. augusztus 24-26.
Debreceni Egyetem, Debrecen
Konferencia kiadvány CD-n, 495-501. o.

Konferencia előadás (kiadvány nélkül)

Dr. Szekeres Tamás: Management és erőforrásfelosztás
OKI, Erőforrás Gazdálkodási Szeminárium,
Balatonfüred, 1994. április 26.

Dr. Szekeres Tamás: A főiskola részvétele a közlekedésre nevelési kísérlet tanterveinek kidolgozásában
KTE Tudományos Konferencia, Gyula, 1994. június 22.

Dr. Szekeres Tamás: Az ún. "szellemi tőke" szerepe sorsunkban
Széchenyi I. Népfőiskola, Nagycenk, 1996. február 8.

Dr.Földes Zoltán: Kudarckerülési oktatási stratégia felépítése
Konfliktuspedagógiai Konferencia, Pécs, JPTE 1997. május 30.

Dr.Földes Zoltán: A nevelői személyiség és a tanulói kudarc összefüggése
"Együtt a lelki egészségért" Konferencia, Győr, 1997. május 18.

Dr.Földes Zoltán: Kooperatív tanítási módszer lehetősége a tanórán
Természettudományi Szakmódszertanosok II. Találkozója, Pécs, 1997. okt. 21.

Dr. Szekeres Tamás: Az oktatás és a gazdaság kölcsönhatása
"Gazdaság a felsőoktatás szolgálatában" Konferencia, Siófok, 1998. június 12.

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés és gazdaság kapcsolata, kölcsönhatása
Habilitációs előadás, BME , 1998. december 17.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdasági igények - szakképzési válaszok
Tudományos előadás, SZIF, Győr, 2000. május 11.

Dr.Szekeres Tamás: Szakképzéskutatás a jövőért
Nemzetközi Konferencia NSZI, Budapest, 2001. október 25.

Dr. Mészáros Attila: Multimédia alapú oktatóanyagok készítése és jellemzői az oktatásban
Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézet, Dunaújváros; 2002. 10. 04.

Dr. Létray Zoltán: A vállalati oktatástervezés modellezése a strukturált analízis módszerével
Jubileumi Tudományos Emlékülés és Konferencia
Sopron NyME 2002. november 22-23.

Dr. Létray Zoltán: A vállalati oktatás rendszerszemléletű megközelítése
Kandó Konferencia, 2002.
Budapest, 2002. november 14-15.

Dr. Mészáros Attila- Bán Anetta: Kiutak a magyarországi mérnök-tanárképzés ambivalens helyzetéből
BME Nyitott szakképzés laboratórium, Budapest, 2002. 12. 03.

Dr. Létray Zoltán: Teaching Information and Communication Technologies in Hungary,
In.: "Study Visit" DEDEFOP Tudományos Konferencia,
NSZI, Budapest, 2003. március 19.

Dr. Létray Zoltán - Dr. Nyéki Lajos:
E-learning rendszer kialakítása a Széchenyi István Egyetemen
"A tudomány és az európai felsőoktatási térség" Konferencia
Dunaújváros, 2003.

Dr. Létray Zoltán: e-learning alapú közlekedésmérnök-képzés a Széchenyi István Egyetemen
5. eLearning Fórum,
SZÁMALK Oktatási Rt, Budapest, 2004.11.17.

Dr. Szekeres Tamás: A módszertani fejlesztés perspektívái a szakképzésben
"Szakképzési és felnőttképzési kutatások a jövőért" Nemzetközi Konferencia
NSZI, 2004. november 18-19.

Dr. Létray Zoltán: Introducing COEDU e-learning system in Transporting Engineering education, Presentation and Q&A,
EMEA Higher Education Summit, Intelligent Information Network Empowering Learning Environments,
Budapest, 2004. május 23-25.

Kovács Miklós - Dr. Létray Zoltán - Csábi Béla:
E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen.
Network Shop 2005. Konferencia
Szegedi Tudományegyetem 2005. március 31.

Kovács Miklós - Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás tutori tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.
Multimédia az oktatásban konferencia 2005.
Budapesti Gazdasági Főiskola 2005. május 6.

Dr. Létray Zoltán: E-learning
HEFOP Konferencia (Workshop 1.)
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 24.

Dr. Nagy Tamás: Pedagógiai értékelés (feladatlapok szerkesztése)
HEFOP Konferencia (Workshop 1.)
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 24.

Dr. Nyéki Lajos: A számítógéppel segített vizsgáztatás a felsőoktatásban
HEFOP Konferencia (Workshop 1.)
Dunaújvárosi Főiskola, 2005. november 25.

Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatás a Széchenyi István Egyetemen
„Multimédia az oktatásban" Konferencia,
Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Kovács Miklós: A hallgatók felkészítése az e-learningben való részvételre
„Multimédia az oktatásban" Konferencia,
Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Kovács Miklós: A műszaki ábrázolás e-learning alapú oktatása
„Multimédia az oktatásban" Konferencia,
Kaposvári Egyetem, 2006. aug. 24.-25.

Dr. Nyéki Lajos: E-learning alapú távoktatási tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetemen
XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,
Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Dr. Létray Zoltán: Virtuális tanulási környezetek bevezetése a Széchenyi István Egyetemen
XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,
Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Kovács Miklós: A gépelemek e-learning alapú oktatása a Széchenyi István Egyetemen
XIX. DIDMATTECH 2006 Nemzetközi Tudományos Szakkonferencia,
Selye János Egyetem, Révkomárom 2006. szeptember 6-7.

Létray Zoltán: Virtuális tanulási környezetek bevezetése a Műszaki Tanárképzésbe
Agria Media 2006 Információtechnikai és oktatástechnológiai Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2006. november 6-7.

Kovács Miklós: E-learning rendszerű távoktatás tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen
Agria Media 2006 Információtechnikai és oktatástechnológiai Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2006. november 6-7.

Dr. Létray Zoltán: Az e-learning tapasztalatok a hazai felsőoktatásban
„A felsőoktatás szerepvállalása a felnőttképzésben" Workshop
ELTE, 2006. november 24.

Dr. Létray Zoltán - Kovács Miklós - dr. Nyéki Lajos:
E-learning based distance education at Szechenyi Istvan University
„CISSE 2006 Conference", IEEE, 2006. december 4.-14., on-line előadás

Kovács Miklós: Az e-learning alapú távoktatásos képzés tapasztalatai a Széchenyi István Egyetemen.
Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia,
Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ, 2007. ápr. 12.-13.

Dr. Szekeres Tamás - Dr. Létray Zoltán: Felsőoktatás és élethosszig tartó tanulás
Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia,
Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ, 2007. ápr. 12.-13.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés I.
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia
Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2007. május 2.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés II.
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia
Nemzeti Szakképzési Intézet, Siófok, 2007. május 16.

Dr. Nyéki Lajos: A COEDU keretrendszer használatának elemzése
Adatbányászati Workshop
Budapesti Műszaki Egyetem, 2007. május 25.

Dr. Szekeres Tamás: Gazdaság és felnőttképzés III.
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében Országos Felnőttképzési Konferencia
Nemzeti Szakképzési Intézet, Hajdúszoboszló, 2007. május 30.

Kovács Miklós: Az elektronikus távoktatás szerepe a felnőttképzésben a Széchenyi István Egyetem gyakorlatában
„A felnőttképzés és foglalkoztatás irányai hazánkban és Európában" Konferencia
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Budapest, 2007. május 31.- június 1.

Kovács Miklós: A hallgatók véleménye az e-learning alapú távoktatásos képzésről
„MultiMédia az oktatásban" Konferencia
Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24.

Dr. Nyéki Lajos: A COEDU E-learning keretrendszer használatának elemzése
„MultiMédia az oktatásban" Konferencia
Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. augusztus 23-24.

Dr. Földes Zoltán: A mérnöktanárok módszertani kompetenciái.
(Tanári kompetenciaprofil tanárképző intézmények tantervei alapján.)
Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája
BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007.nov. 8.

Dr. Nagy Tamás: Mérnöktanárjelöltek értékelési kompetenciáinak fejlesztése.
(Koncepció és gyakorlat)
Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája
BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007. nov. 8.

Dr. Létray Zoltán: Mérnöktanárjelöltek e-learning kompetenciáinak fejlesztése
(Következtetések a VELVITT (Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training) projekt eredményei alapján és gyakorlati kurzus)
Mérnöktanárképző Intézmények Konferenciája
BMF Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, 2007. nov. 8.

Dr. Szekeres Tamás - Köpeczi Bócz Tamás: Intézményvezetői kompetenciakövetelmények
VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2007.

Dr. Nagy Tamás: MOODLE rendszer lehetőségei a mérnöktanár-képzésben
MOODLEMOOT Konferencia, Debrecen, 2007. november 16-17.

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna - Dr. Tóth Béláné - Dr. Pentelényi Pál:
New perpectives for technical teacher training in Hungary according to the bologna system
37th International IGIP Symposium 2008 in Moscow,
IGIP, Moszkva, 2008. szeptember 7-10.

Dr. Létray Zoltán: Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?
SZÁMALK Oktatási és Informatikai ZRt., Budapest, 2008. június 4.

Dr. Földes Zoltán: Tanítás vagy tanulásirányítás
in: „Távoktatás a felnőttképzésben" Konferencia, XV. Akadémiai Nap
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatási hallgatók tanulási szokásai
in: „Távoktatás a felnőttképzésben" Konferencia, XV. Akadémiai Nap
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

Kovács Miklós: Az e-learning rendszerű képzés tapasztalatai és ereményei
in: „Távoktatás a felnőttképzésben" Konferencia, XV. Akadémiai Nap
Széchenyi István Egyetem, Győr, 2008. szeptember 24.

Dr. Nagy Tamás: MOODLE megoldások a Széchenyi István Egyetemen a nappali és a távoktatásban
in: „Magyar MOODLEMoot Konferencia"
Debrecen, 2008. november 14.

Dr. Nyéki Lajos: Az SPSS Clementine 12.0 alkalmazása virtuális tanulási környezet vizsgálatára
in: „Oktatás-innováció és minőségfejlesztés az IKT stratégiai integrálásával - Élenjáró módszerek és gyakorlatok a felsőoktatásban" Konferencia, APPI
BME, Budapest, 2008. november 21.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának elemzése
in: SPSS Nyári Iskola 2009. Konferencia
Veszprém, 2009. július 13.

Dr. Létray Z. - Dr. Földes Z.: Kollaboratív tanulás Virtuális Tanulási Környezetben
in: 10. eLearning Fórum 2009. Konferencia
SZÁMALK Oktatási és Informatikai ZRt., Budapest, november 11.

Dr. Létray Zoltán: Multidiszciplináris modell a szakképzés tervezéséhez
in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia
MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.,

Dr. Mészáros Attila - Baróti Enikő: Multidiszciplináris szemléletű pedagógiai módszerek alkalmazása a felsőoktatásban
in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia
MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.

Dr. Nyéki Lajos: Távoktatásos hallgatók LMS használatának jellemző sajátosságai
in: IX. Országos Neveléstudományi Konferencia
MTA Neveléstudományi Bizottság, Veszprém, 2009. november 19-21.

Dr. Létray Zoltán - Dr. Kóczy T. László: Preparing Students for Lifelong Learning Technologies at Széchenyi István University
in: „ICEE-2010" Konferencia
Gliwice, Lengyelország, 2010. július 18-22.
Dr. Nyéki Lajos: A web használat elemzésének néhány módszertani problémája

SPSS Nyári Iskola 2010,
Veszprém, 2010. július 12.

Dr. Nagy Tamás: Egyetemi oktatók felkészítése e-tananyagok fejlesztésére, blended learning megoldások alkalmazására a Széchenyi István Egyetemen
in: MoodleMoot2011 Konferencia, 2011. június 23-25.
Szent István Egyetem, Gödöllő

Dr. Nagy Tamás: Moodle megoldások és tapasztalatok a Széchenyi István Egyetemen
in: MoodleMoot2011 Konferencia, 2011. június 23-25.
Szent István Egyetem, Gödöllő

Dr. Nyéki Lajos: A Web Mining CAT újrahasznosításának lehetőségei
in: SPSS Nyári Iskola 2011.
Szeged, 2011. július 12.

 

Tanulmányok, tervek, kutatási jelentések

1. Dr. Létray Zoltán: Korszerű tanulási környezetek
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

2. Dr. Nyéki Lajos: A moduláris képzés sajátosságai
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

3. Dr. Nagy Tamás: Mérés és értékelés
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

4. Dr. Földes Zoltán: Csoportos foglalkozás típusok
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítéseNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

5. Kovács Miklós: Az egyéniesített képzés módszerei
HEFOP 3.5.1. alprogram keretében tanulmány készítése
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

6. Dr. Mészáros Attila: A nem iskolarendszerben oktatók környezeti változói és helyzetük korszerűsítése
„A szakmai tanárképzés helyzete és korszerűsítése" c. kutatás keretében
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2007.

7. Dr. Mészáros Attila: Oktatás, képzés, szakképzés, továbbképzés helyzetelemzése az építőiparban
Tanulmány az EFFIX-Marketing Kft részére Sopron 2008. 05., 1-38. o.

Disszertáció

Szekeres Tamás: Az érdeklődés vizsgálata és a műszaki érdeklődés fejlesztésének egyes kérdései
ELTE, Budapest, 1974. 

Dr. Szekeres Tamás: Planung von Bildungsmassnahmen in Kombinaten der Ungarischen Volksrepublik
Otto von Guericke Universiät. 1989. (Kandidátusi disszertáció)

Dr. Szekeres Tamás: A szakképzés és gazdaság kapcsolata, kölcsönhatása
BME, Budapest, 1998. (Phd és habilitáció)

Vásárhelyi Zsuzsanna: Kísérletek a fáradtság néhány pszichológiai problémájának vizsgálatára, különös tekintettel az elfáradás csökkentésének lehetőségeire  ELTE, Budapest, 1977. 

Nagy Tamás: Az informatikai-számítástechnikai tudás rétegződése
JATE, Szeged , 1995.

Földes Zoltán: A rendszerdiagnosztika pedagógiai vetülete a műszaki szakképzésben
JPTE, Pécs, 1996.

Dr. Létray Zoltán: A funkcionális tervezési módszertan alkalmazásának lehetőségei a szakképzés folyamatában (PhD)
ELTE, Budapest, 2005.

Dr. Nyéki Lajos: A tantervkészítés automatizálásának lehetőségei (PhD)
ELTE, Budapest, 2005.

Dr. Mészáros Attila: Vertikális modularizáció a mérnöktanár-képzésben, különös tekintettel az iskolarendszeren kívüli oktatásra való felkészítésre
ELTE, Budapest, 2006.

Kovács Miklós: Az e-learning alapú felsőoktatás minőségbiztosításának pedagógiai kérdései
ELTE, Budapest, 2010.

 

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!