Osztatlan mérnöktanár szak (MA) tartalom

Osztatlan Mérnöktanár szak (MA)

Képzési cél:

Érettségire építve az iskolarendszerű szakközépiskolai és szakiskolai képzésben és az iskolarendszeren kívüli felnőttek át-és továbbképzésében, valamint az akkreditált szakképzésben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, és az iskolai pedagógiai feladatok ellátására történő felkészítés.
A képzés további célja olyan tanárok képzése, akik a szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokat, valamint a szakképzésben résztvevők problémáit és speciális nevelési feladatait képesek ellátni.
A képzés lehetőséget biztosít arra is, hogy a hallgatók tanulmányaikat doktori képzésben folytathassák.

 

A képzés munkaformája: nappali tagozat

A szak megnevezése: osztatlan tanári (mérnöktanár) képzés
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítve: MA)
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

- magyar nyelvű megjelölése:
okleveles mérnöktanár gépészet-mechatronikai szakirány
okleveles mérnöktanár informatikai szakirány
okleveles mérnöktanár közlekedési szakirány

- angol nyelvű megnevezése:
Teacher of Engineering (Mechanical and Mechatronical Engineering)
Teacher of Engineering ( Information Technology)
Teacher of Engineering (Transportation Engineering)

Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd
A képzés idő: 10 félév (8 tanulmányi + 2 gyakorlati félév)
A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 300 kredit
Az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület:

Kredit pont

Kredit pont %

Szakterületi ismeretek (178+10 kerettanterv szerint)

188

62,67

Tanári felkészítés

50

16,67

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

50

16,67

Szabadon választható ismeretek

12

4,00

Összesen

300

100

Induló szakirányok:

  • gépészet-mechatronika,
  • informatika,
  • közlekedés.


A jelentkezés módja:

Az általános felsőoktatási felvételi előírásoknak megfelelően.
Jelentkezni lehet:

  • papíron, az OM által kiadott jelentkezési lapon, vagy
  • elektronikusan a www.felvi.hu-n, ahol a jelentkezés egyéb tudnivalói is olvashatók


Felvételi követelmények:

  • érettségi,
  • pályaalkalmassági motivációs beszélgetésen való részvétel,
  • általános háziorvosi igazolás.


További részletes információval személyesen, e-mailen (kovacsm@sze.hu) vagy telefonon
(96/613-516) szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!