Oktatók és dolgozók

A Tanárképző Központ oktatói és dolgozói

Dr. Létray Zoltán egyetemi docens, főigazgató

Végzettség: Okleveles villamosmérnök (BME, Budapest, 1974.)
Okleveles mérnöktanár (BME, Budapest, 1975.)
Tudományos fokozat: Bölcsészettudományi doktor ELTE, 1984.
PhD ELTE, 2005.
Oktatási terület: Pedagógiai gyakorlat
Tudományos kutatási terület: A számítógép alkalmazása a képzési folyamatban
A funkcionális tervezés alkalmazási lehetőségei a vállalati oktatás tervezésében
Nyelvismeret: Német középfok C 1982.
Angol középfok A 1985.
Elérhetőség

E-mail: letray@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3684-es mellék

Szobaszám: D608

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna főiskolai docens, szakvezető

Végzettség: Okl. pedagógia szakos elõadó (Debrecen, KLTE, 1969.)
Okl. pszichológus (Budapest, ELTE, 1975.)
Tudományos fokozat: Bölcsészettudományi doktor (Budapest, ELTE, 1978.
Oktatási terület: Pszichológia
Pedagógiai speciálkollégium
Tudományos kutatási terület: A mûszaki pedagógusképzés oktatástartalmi és módszertani kérdései
Az oktatási folyamat korszerûsítésének pszichológiai alapjai
A kooperatív tanulás lehetõségeinek pszichológiai problémái
Nyelvismeret: Német alapfok
Elérhetőség

E-mail: vasarhel@sze.hu

Telefon: 96/ 613-516

Szobaszám: D603

Dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár

Végzettség: Okl. gépészmérnök (BME, Gépészmérnöki Kar, 1967.)
Okl. mérnöktanár (BME, Tanárképzõ és Pedagógiai Intézet, 1967.)
Tudományos fokozat: Bölcsészettudományi doktor (Budapest, ELTE, 1974.)
Kandidátus (Magdeburg, Mûszaki Egyetem, 1990.)
PhD és habilitáció (BME, 1999.
Oktatási terület: Szakképzés és gazdaság
Tanári kommunikáció
Tudományos kutatási terület: Az üzemi szakmai képzés-továbbképzés pedagógiai kérdései
Szakképzés és gazdaság
Az emberi erõforrások fejlesztése
A kooperatív tanulás kutatásmetodikai alapjai
A módszertani kultúra fejlesztése a szakképzésben
Nyelvismeret: Német felsõfok, Leipzig, 1987.
Elérhetőség

E-mail: szekeres@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3011-es mellék

Szobaszám:

Dr. Földes Zoltán főiskolai docens

Végzettség: Matematika és mûszaki ismeretek szakos tanár (Pécs, Tanárképzõ Fõiskola, 1975.)
Technika szakos középiskolai tanár (Pécs, JPTE, 1988.)
Tudományos fokozat: Egyetemi doktori (Pécs, JPTE, 1996.)
Oktatási terület: Didaktika
Iskolai menedzsment
Pedagógiai gyakorlat
Pedagógiai speciálkollégium
Tudományos kutatási terület: Kooperatív oktatási módszerek alkalmazásának vizsgálata
Konfliktuspedagógia
Nyelvismeret: Német középfok 1996.
Elérhetőség

E-mail: foldes@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3185-ös mellék

Szobaszám: D609

Dr. Kovács Miklós egyetemi docens

Végzettség: Műszaki tanár és autógépész üzemmérnök (SZIKTMF, Győr, 1989.)
Informatika szakos középiskolai tanár (ELTE, Budapest, 1998.)
Tudományos fokozat: PhD (neveléstudomány, ELTE, 2011.)
Oktatási terület: Módszertan (A szakmai gyakorlat oktatásának módszertana)
Pedagógiai gyakorlat
Tanári kommunikáció
Tudományos kutatási terület: Az e-learning alapú felsőoktatás minőségbiztosításának pedagógiai kérdései
E-learning tananyagfejlesztés
Nyelvismeret: Német középfok C 2004.
Angol középfok B2 2009.
Elérhetőség

E-mail: kovacsm@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3177-es mellék

Szobaszám: D601

Dr. Mészáros Attila egyetemi docens

Végzettség: Gépészmérnök és mérnöktanár (SZIF, Győr, 1995.)
Okl. középiskolai technika tanár (JPTE, Pécs, 1998.)
Tudományos fokozat: PhD, neveléstudomány (Budapest, ELTE, 2006.)
Oktatási terület: Neveléstörténet
Felnőttek szakképzése
Szakképzés és gazdaság
Tudományos kutatási terület: Neveléstörténet
Iskolarendszeren kívüli szakképzés és felnőttképzés
Nyelvismeret: Német középfok, Budapest, 2001.
Angol középfok, Budapest, 2004.
Elérhetőség

E-mail: meszaros@sze.hu

Telefon: 96/ 503-497

Szobaszám: D603

Dr. Nagy Tamás főiskolai docens

Végzettség: Mûszaki tanár és autógépész üzemmérnök (KTMF, Gyõr, 1981.)
Okl. pedagógia szakos elõadó (JATE, Szeged, 1987.)
Tudományos fokozat: Egyetemi doktori (JATE, Szeged, 1996.
Oktatási terület: Didaktika (Tantervelméleti és mérésmetodikai alapok)
Módszertan (Elméleti tárgyak oktatása)
Pedagógiai gyakorlat
Tudományos kutatási terület: Mérés és értékelés a pedagógiában
A számítógépek pedagógiai alkalmazása
A módszertani kultúra fejlesztése a szakképzésben
Nyelvismeret: Német középfok 1989.
Elérhetőség

E-mail: nagytomi@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400 /3177-es mellék

Szobaszám: D601

Dr. Nyéki Lajos egyetemi docens

Végzettség: Okl. közlekedésmérnök (BME, Közlekedésmérnöki Kar, 1977.)
Okl. mérnök-tanár (BME, Tanárképzõ és Pedagógiai Intézet, 1977.)
Tudományos fokozat: Mûszaki egyetemi doktori (BME, Gépészmérnöki Kar, 1983.)
PhD (ELTE, 2005.)
Oktatási terület: Neveléstörténet
Neveléselmélet
Módszertan (Informatika tárgyak oktatása)
Pedagógiai gyakorlat
Pedagógiai speciálkollégium
Tudományos kutatási terület: Tantervelméleti kérdések
A számítógépek pedagógiai alkalmazás
Nyelvismeret: Angol középfok 1976.
Francia középfok 1976.
Orosz középfok 1973.
Elérhetőség

E-mail: nyeki@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3330 -as mellék

Szobaszám: D601/a

Puskás László egyetemi adjunktus

Végzettség: Villamos mûszaki tanár (BME, Villamosmérnöki Kar, 1971.)
Vegyipari gépész üzemmérnök (BME, Villamosmérnöki Kar, 1974.)
Okl. pedagógia szakos elõadó ((ELTE, Budapest, 1978.)
Tudományos fokozat:  
Oktatási terület: Logika
Módszertan (A mikroelektronika oktatása)
Pedagógiai gyakorlat
Közlekedésre nevelés
Tudományos kutatási terület: A jármûvezetõ-képzés oktatásának elméleti és gyakorlati problémái
Közlekedésbiztonsági és közlekedéspedagógiai kérdések
Nyelvismeret:  
Elérhetőség

E-mail: puskasl@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3185-ös mellék

Szobaszám: D609

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna tanszéki ügyintéző

Végzettség: Mérnöktanár és mérnök informatikus (SZE, Győr, 2007.)
Nyelvismeret: Német középfok (Győr, 2006.)
Elérhetőség:

E-mail: somogyvari@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3178-as mellék

Szobaszám: D603

 

 

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!