Oktatók és dolgozók

A Tanárképző Központ oktatói és dolgozói

Dr. Létray Zoltán egyetemi docens, főigazgató

Végzettség: Okleveles villamosmérnök (BME, Budapest, 1974.)
Okleveles mérnöktanár (BME, Budapest, 1975.)
Tudományos fokozat: Bölcsészettudományi doktor ELTE, 1984.
PhD ELTE, 2005.
Oktatási terület: Pedagógiai gyakorlat
Tudományos kutatási terület: A számítógép alkalmazása a képzési folyamatban
A funkcionális tervezés alkalmazási lehetőségei a vállalati oktatás tervezésében
Nyelvismeret: Német középfok C 1982.
Angol középfok A 1985.
Elérhetőség

E-mail: letray@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3684-es mellék

Szobaszám: D608

Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna főiskolai docens, szakvezető

Végzettség: Okl. pedagógia szakos elõadó (Debrecen, KLTE, 1969.)
Okl. pszichológus (Budapest, ELTE, 1975.)
Tudományos fokozat: Bölcsészettudományi doktor (Budapest, ELTE, 1978.
Oktatási terület: Pszichológia
Pedagógiai speciálkollégium
Tudományos kutatási terület: A mûszaki pedagógusképzés oktatástartalmi és módszertani kérdései
Az oktatási folyamat korszerûsítésének pszichológiai alapjai
A kooperatív tanulás lehetõségeinek pszichológiai problémái
Nyelvismeret: Német alapfok
Elérhetőség

E-mail: vasarhel@sze.hu

Telefon: 96/ 613-516

Szobaszám: D603

Dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár

Végzettség: Okl. gépészmérnök (BME, Gépészmérnöki Kar, 1967.)
Okl. mérnöktanár (BME, Tanárképzõ és Pedagógiai Intézet, 1967.)
Tudományos fokozat: Bölcsészettudományi doktor (Budapest, ELTE, 1974.)
Kandidátus (Magdeburg, Mûszaki Egyetem, 1990.)
PhD és habilitáció (BME, 1999.
Oktatási terület: Szakképzés és gazdaság
Tanári kommunikáció
Tudományos kutatási terület: Az üzemi szakmai képzés-továbbképzés pedagógiai kérdései
Szakképzés és gazdaság
Az emberi erõforrások fejlesztése
A kooperatív tanulás kutatásmetodikai alapjai
A módszertani kultúra fejlesztése a szakképzésben
Nyelvismeret: Német felsõfok, Leipzig, 1987.
Elérhetőség

E-mail: szekeres@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3011-es mellék

Szobaszám:

Dr. Földes Zoltán főiskolai docens

Végzettség: Matematika és mûszaki ismeretek szakos tanár (Pécs, Tanárképzõ Fõiskola, 1975.)
Technika szakos középiskolai tanár (Pécs, JPTE, 1988.)
Tudományos fokozat: Egyetemi doktori (Pécs, JPTE, 1996.)
Oktatási terület: Didaktika
Iskolai menedzsment
Pedagógiai gyakorlat
Pedagógiai speciálkollégium
Tudományos kutatási terület: Kooperatív oktatási módszerek alkalmazásának vizsgálata
Konfliktuspedagógia
Nyelvismeret: Német középfok 1996.
Elérhetőség

E-mail: foldes@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3185-ös mellék

Szobaszám: D609

Dr. Kovács Miklós egyetemi docens

Végzettség: Műszaki tanár és autógépész üzemmérnök (SZIKTMF, Győr, 1989.)
Informatika szakos középiskolai tanár (ELTE, Budapest, 1998.)
Tudományos fokozat: PhD (neveléstudomány, ELTE, 2011.)
Oktatási terület: Módszertan (A szakmai gyakorlat oktatásának módszertana)
Pedagógiai gyakorlat
Tanári kommunikáció
Tudományos kutatási terület: Az e-learning alapú felsőoktatás minőségbiztosításának pedagógiai kérdései
E-learning tananyagfejlesztés
Nyelvismeret: Német középfok C 2004.
Angol középfok B2 2009.
Elérhetőség

E-mail: kovacsm@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3177-es mellék

Szobaszám: D601

Dr. Mészáros Attila egyetemi docens

Végzettség: Gépészmérnök és mérnöktanár (SZIF, Győr, 1995.)
Okl. középiskolai technika tanár (JPTE, Pécs, 1998.)
Tudományos fokozat: PhD, neveléstudomány (Budapest, ELTE, 2006.)
Oktatási terület: Neveléstörténet
Felnőttek szakképzése
Szakképzés és gazdaság
Tudományos kutatási terület: Neveléstörténet
Iskolarendszeren kívüli szakképzés és felnőttképzés
Nyelvismeret: Német középfok, Budapest, 2001.
Angol középfok, Budapest, 2004.
Elérhetőség

E-mail: meszaros@sze.hu

Telefon: 96/ 503-497

Szobaszám: D603

Dr. Nagy Tamás főiskolai docens

Végzettség: Mûszaki tanár és autógépész üzemmérnök (KTMF, Gyõr, 1981.)
Okl. pedagógia szakos elõadó (JATE, Szeged, 1987.)
Tudományos fokozat: Egyetemi doktori (JATE, Szeged, 1996.
Oktatási terület: Didaktika (Tantervelméleti és mérésmetodikai alapok)
Módszertan (Elméleti tárgyak oktatása)
Pedagógiai gyakorlat
Tudományos kutatási terület: Mérés és értékelés a pedagógiában
A számítógépek pedagógiai alkalmazása
A módszertani kultúra fejlesztése a szakképzésben
Nyelvismeret: Német középfok 1989.
Elérhetőség

E-mail: nagytomi@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400 /3177-es mellék

Szobaszám: D601

Dr. Nyéki Lajos egyetemi docens

Végzettség: Okl. közlekedésmérnök (BME, Közlekedésmérnöki Kar, 1977.)
Okl. mérnök-tanár (BME, Tanárképzõ és Pedagógiai Intézet, 1977.)
Tudományos fokozat: Mûszaki egyetemi doktori (BME, Gépészmérnöki Kar, 1983.)
PhD (ELTE, 2005.)
Oktatási terület: Neveléstörténet
Neveléselmélet
Módszertan (Informatika tárgyak oktatása)
Pedagógiai gyakorlat
Pedagógiai speciálkollégium
Tudományos kutatási terület: Tantervelméleti kérdések
A számítógépek pedagógiai alkalmazás
Nyelvismeret: Angol középfok 1976.
Francia középfok 1976.
Orosz középfok 1973.
Elérhetőség

E-mail: nyeki@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3330 -as mellék

Szobaszám: D601/a

Puskás László egyetemi adjunktus

Végzettség: Villamos mûszaki tanár (BME, Villamosmérnöki Kar, 1971.)
Vegyipari gépész üzemmérnök (BME, Villamosmérnöki Kar, 1974.)
Okl. pedagógia szakos elõadó ((ELTE, Budapest, 1978.)
Tudományos fokozat:  
Oktatási terület: Logika
Módszertan (A mikroelektronika oktatása)
Pedagógiai gyakorlat
Közlekedésre nevelés
Tudományos kutatási terület: A jármûvezetõ-képzés oktatásának elméleti és gyakorlati problémái
Közlekedésbiztonsági és közlekedéspedagógiai kérdések
Nyelvismeret:  
Elérhetőség

E-mail: puskasl@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3185-ös mellék

Szobaszám: D609

Kutiné Somogyvári Zsuzsanna tanszéki ügyintéző

Végzettség: Mérnöktanár és mérnök informatikus (SZE, Győr, 2007.)
Nyelvismeret: Német középfok (Győr, 2006.)
Elérhetőség:

E-mail: somogyvari@sze.hu

Telefon: 96/ 503-400/ 3178-as mellék

Szobaszám: D603

 

 

 

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!