Tanárképző Központ - A tanszék tudományos tevékenysége

A központ tudományos tevékenysége:

A Széchenyi István Egyetemen, illetve jogelődjén 1970 óta van műszaki pedagógusképzés. Jelenleg a műszaki szakoktató BSc,  a tanár-mérnöktanár MA  és  2013 szeptemberétől pedig az új, osztatlan mérnöktanár szakon folyik a képzés.

A tanszék szakmai-tudományos munkája a műszaki pedagógusképzés tartalmi fejlesztéséhez kapcsolódik. Elsősorban a neveléstudományok, kiemelten a műszaki pedagógia területén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. Tudományos tevékenységének fő iránya a korszerű pedagógiai-technológiai eszközök és módszerek kutatása. Ezek közé tartozik az e-learning tananyagfejlesztés és a Virtuális Tanulási Környezetek kutatása (VTK), a Lifelong Learning módszertani kutatások, a hallgatói web-használat vizsgálata adatbányászati módszerekkel, valamint különböző projektek szakmai vezetése.

Különösen fontos a Moodle e-learning (LCMS-LMS) rendszer használatának elterjesztése a tanárképzésben és az egyetemi oktatás széles területén. A tanszék számos egyetemi ill. konzorciumi pályázatban vesz részt, és koordinálja a felnőttképzésben az e-learning módszerek alkalmazását. Elnyert pályázataink keretén belül nagy hangsúlyt fektetünk a képzők képzésére, az e-learning tananyagfejlesztés módszertani támogatására, az oktató kollégák módszertani képzésére, a menedzsment-képzésre és különböző pedagógiai tréningek tartására.

A tanszék jó szakmai kapcsolatot tart fenn a hazai műszaki pedagógusképzéssel foglalkozó egyetemek és főiskolák tanárképző intézeteivel, pedagógiai tanszékeivel és szakközépiskolákkal.

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.
Munkaszüneti Nap 2018. december 31.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!