Tanárképző Központ - A tanszék tudományos tevékenysége

A központ tudományos tevékenysége:

A Széchenyi István Egyetemen, illetve jogelődjén 1970 óta van műszaki pedagógusképzés. Jelenleg a műszaki szakoktató BSc,  a tanár-mérnöktanár MA  és  2013 szeptemberétől pedig az új, osztatlan mérnöktanár szakon folyik a képzés.

A tanszék szakmai-tudományos munkája a műszaki pedagógusképzés tartalmi fejlesztéséhez kapcsolódik. Elsősorban a neveléstudományok, kiemelten a műszaki pedagógia területén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. Tudományos tevékenységének fő iránya a korszerű pedagógiai-technológiai eszközök és módszerek kutatása. Ezek közé tartozik az e-learning tananyagfejlesztés és a Virtuális Tanulási Környezetek kutatása (VTK), a Lifelong Learning módszertani kutatások, a hallgatói web-használat vizsgálata adatbányászati módszerekkel, valamint különböző projektek szakmai vezetése.

Különösen fontos a Moodle e-learning (LCMS-LMS) rendszer használatának elterjesztése a tanárképzésben és az egyetemi oktatás széles területén. A tanszék számos egyetemi ill. konzorciumi pályázatban vesz részt, és koordinálja a felnőttképzésben az e-learning módszerek alkalmazását. Elnyert pályázataink keretén belül nagy hangsúlyt fektetünk a képzők képzésére, az e-learning tananyagfejlesztés módszertani támogatására, az oktató kollégák módszertani képzésére, a menedzsment-képzésre és különböző pedagógiai tréningek tartására.

A tanszék jó szakmai kapcsolatot tart fenn a hazai műszaki pedagógusképzéssel foglalkozó egyetemek és főiskolák tanárképző intézeteivel, pedagógiai tanszékeivel és szakközépiskolákkal.

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!