Tanárképző Központ - A tanszék kutatási projektjei

A központ projektjei:

 • Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés, és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése. TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007
 • Időtartam: 2013. 03. 01- 2015. 02. 28.
 • Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar állam
 • Költségvetés: 287 907 631 Ft
 • Témavezető: Dr. Mészáros Attila PhD, egyetemi docens;  +36/96 503 497,  meszaros@sze.hu

A Széchenyi István Egyetem a következő részcélokat tűzte ki a pályázatban:

 • A felsőoktatásban lévő szaknyelvi oktatási rendszer fejlesztése, melyben olyan pedagógiai és módszertani eszköztár kifejlesztése valósul meg, amely új elemekkel segíti a hallgatókat a nyelvvizsga sikeres abszolválásában. Ezen új típusú kurzusok fognak beépülni az oktatás rendszerébe.
 • 10 blended-learning oktatásra alkalmas professzionális szaknyelvi e-tananyag elkészítése.
 • Az 5 akkreditált nyelvvizsgarendszerünk közül a LEXINFO fejlesztése, amely alkalmas a szakanyelvi vizsgarendszerként való működésre.
 • Már az előkészítés során a régió munkaerő-piaci elvárásainak felmérése és beépítése a nyelvi képzésekbe (minden tananyagnak lesz egy munkaerő-piaci mentora).
 • Olyan bemeneti tesztet fejlesztünk ki a pályázat keretében, amelyet 500 fő próbál ki, és az egyetem hallgatóságának teljes populációjára be tudunk vezetni, így egy pontos bemeneti kép alakul ki, amely alapján  hatékonyabb felkészítő munkát tudunk biztosítani.
 • Mindegyik tananyag az egyetemi Moodle portálon kerül kialakításra és Scorm 2004-es platform segítésével készül el. Így rugalmasabb és a hallgatói igényekhez, tudásszinthez jobban igazodó felsőoktatási nyelvi képzést kínálunk.
 • 500 fő célcsoport részére és 2500 fő még nem végzett hallgató részére a Tell me more interaktív e-learning platform biztosítása.

 

 • Regionális pedagógiai szolgáltató és kutató központ továbbfejlesztése, térségi pedagógiai központ kialakítása a Nyugat-Dunántúlon – Közreműködő partnerként. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0003
   
 • Időtartama: 2013. 10. 01- 2015. 06. 30.
 • Finanszírozó: Európai Unió és a Magyar állam
 • Költségvetés: 528 000 000 Ft
 • Intézményi témavezető: Dr. Létray Zoltán PhD, egyetemi docens, +36/96 613 684, letray@sze.hu

A Széchenyi István Egyetem a következő részcélokat tűzte ki a pályázatban:

 • Tanárképző Központ létrehozása, fejlesztése. Szervezetfejlesztés.
 • A Tanárképző Központ kutatószolgáltatásainak fejlesztése és a pedagógiai kutatások eredményeinek disszeminációja.
 • A szakmai tanárképzéshez kapcsolódó fejlesztő és szakmai támogató tevékenységek ellátása.
 • A szakmai tanárképzésben résztvevő oktatók képzése.
 • Kapcsolódó szakmai fórumok lebonyolítása.

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!