Vállalati oktatási modul

Tisztelt Hallgatók!

A vállalatok elvárják a náluk dolgozó mérnököktől, hogy - a szakmai tudás mellett- jó kommunikációs készséggel rendelkezzenek, irányítani tudják beosztott munkatársaik tevékenységét, képesek legyenek kezelni a mindennapi munka során fellépő konfliktusokat.

Egy cég életében gyakran előfordul, hogy az újonnan felvett munkatársakat kell betanítani leendő feladataik elvégzésre, vagy a már meglevő munkatársakat kell az új technológiák használatára felkészíteni. A duális szakképzés és duális mérnökképzés elterjedése magával hozza az olyan szakemberek iránti igényt, akik a mérnöki tevékenység mellett alkalmasak oktatási, oktatásszervezési feladatok ellátására is.

A Széchenyi István Egyetem Tanárképző Központja a 2015/2016-os tanév tavaszi félévétől olyan tantárgyakat hirdet meg a mérnök szakos hallgatóknak, amelyek teljesítésével ezeknek az elvárásoknak és feladatoknak meg tudnak felelni.

Az érintett szakok: gépészmérnök, villamosmérnök, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és mechatronikai mérnök.

A tárgyak javasolt felvételi rendje:

A tárgy neve:

Heti óraszám

Kreditérték

A felvétel

javasolt féléve:

Tanári kommunikáció (NGB_MT005_1)

2

2

2.

Neveléstörténet és neveléstan (NGB_MT001_2)

2

2

3.

Mérnöki képességfejlesztés* NGB_SE015_1

3

3*

4.

Pszichológia* (NGB_MT002_1)

3

4*

5.

Didaktika és oktatásszervezés (NGB_MT003_1)

2

2

5.

A szakmai gyakorlat oktatásának módszertana (NGB_MT006_1)

3

4

6.

Konfliktuskezelés alapjai NGB_MT026_1

2

2

6.

Összesen

 

16

 

* A mérnöki képességfejlesztés és a pszichológia tárgyak közül legalább az egyiket fel kell venni.

A tantárgyak többsége gyakorlati jellegű, ahol a minimálisan szükséges elmélet tárgyalása mellett konkrét feladatok megoldására és megbeszélésére helyezzük a hangsúlyt.

A tárgyak a választható gazdasági és humán ismeretek tárgycsoportban szerepelnek. Az ebbe a tárgycsoportba tartozó tárgyak közül a különböző szakokon különböző kreditértékben (4-10 kredit) kell tárgyat felvenni. Ebbe a 4-10 kreditbe nem fér bele a vállalati oktatáshoz kapcsolódó tárgyak 16 kreditje, tehát aki ezeket a tárgyakat felveszi, az túl fogja lépni a 210 kreditet. A plusz kreditekért azonban nem kell külön díjat fizetni, mivel a kötelező tárgyak 210 kreditjén túl 21 kreditnyi tárgyat térítés nélkül fel lehet venni.

Ha a gépész, vagy a mérnök-informatikus szakos hallgatók közül valaki úgy dönt, hogy a mérnöki alapképzés után mérnöktanári diplomát szeretne szerezni, akkor a táblázatban szereplő tárgyakat nem kell újra felvennie, mivel azokat kreditátviteli kérelemmel elfogadjuk a tanár szakon.

Nem kötelező mindegyik tárgyat felvenni. Azokat is szívesen látjuk a kurzusokon, akiket csak egy-két tárgy érdekel. Aki viszont minden meghirdetett tárgyat teljesít, annak erről a Tanárképző Központ hivatalos igazolást állít ki. Az igazolást a későbbi munkahely-keresés során az önéletrajzhoz lehet csatolni, bizonyítva ezzel a megszerzett tudást.

További információ kérhető Dr. Kovács Miklóstól a kovacsm@sze.hu címen, vagy – e-mailben egyeztetett időpontban - személyesen a  D609-es szobában.

2016. január 20.

Tanárképző Központ

Tanárképző Központ Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!